ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Състав

Доц. д-р Мариан Върбанов,

Ръководител на Департамент География

Секция “Физическа география”

Име, Фамилия

Сл. телефон

E-mail

1.

Доц. д-р Георги Железов,
Ръководител на секция “Физическа география”

979 3304

gzhelezov@geophys.bas.bg
gzhelezov@abv.bg
gzhelezov@gmail.com

2.

Академик Тодор Николов

 

 

3.

Проф. д-р Зоя Матеева

979 3364

zoyam@abv.bg

4.

Доц. д-р Мариан Върбанов

979 3943

m62v@abv.bg

5.

Доц. д-р Петър Ножаров

979 3374

pnojarov@abv.bg

6.

Доц. д-р Цветан Коцев

 

tsvetankotsev@mail.bg

7.

Гл. ас. д-р Владимир Власков

979 6359

lav@abv.bg

8.

Гл. ас. д-р Велимира Стоянова

979 3396

velimira_asenova@abv.bg

9.

Гл. ас. д-р Кристина Гърциянова

979 3943

krisimar1979@gmail.com

10.

Ас. Мария Темелкова

979 3214

mondaybg@mail.bg

11.

Географ Петър Стефанов

979 3375

stefanov@geophys.bas.bg, psgeo@abv.bg

12.

Географ Иванка Ботева

979 3361

iva_bot@yahoo.com

13.

Географ Лидия Семерджиева

979 3361

lidiya_92@abv.bg

14.

Географ д-р Цветелина Ценова – Костадинова

cveti_nc@abv.bg

15.

Географ Десислава Христова

979 6309

dessisslava.hristova@abv.bg

 

Секция “Икономическа и социална география”

Име, Фамилия

Сл. телефон

E-mail

1.

Доц. д-р Надежда Илиева,
Ръководител на секция
“Икономическа и социална география”

979 3369

nadeto.ilieva@abv.bg

2.

Доц. д-р Боян Кулов

979 3367

bkoulov@gmail.com

3.

Доц. д-р Диляна Стефанова

979 3375

dili_stefanova@abv.bg

4.

Гл. ас. д-р Мария Грозева

979 3368

mariya_grozeva@abv.bg

5.

Гл. ас. д-р Борис Казаков

979 3363

boriskazakov@dir.bg

6.

Ас. Александра Равначка

979 3369

ravnachka@abv.bg

7.

Ас. Поли Рукова

979 3362

proukova @bas.bg

 

Секция “ГИС”

Име, Фамилия

Сл. телефон

E-mail

1.

Доц. д-р Емилия Черкезова,
Ръководител на секция “ГИС”

979 3355

et@geophys.bas.bg

2.

Проф. дгн Румяна Вацева,

979 3370

rvatseva@gmail.com

3.

Проф. дгн Румяна Вацева

979 3370

rvatseva@gmail.com

4.

Доц. д-р Стоян Недков

979 3360

snedkov@abv.bg

5.

Ас. д-р Юлия Крумова

979 3371

jkrumova@bas.bg

6.

Ас. Таня Тренкова

979 3377

trenkova@mail.bg

7.

Географ Стефан Генчев

979 6309

st.genchev85@abv.bg

8.

Географ Атанас Китев

979 6309

kitev@geophys.bas.bg

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg