ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Състав

 • Доц. д-р Георги Железов   CVРъководител на Департамент “География”
  За контакт:E-mail: gzhelezov@abv.bg,   тел. 02 979 3304

 • Секция “Физическа география”

  Секция “Икономическа и социална география”

  Секция “Географски информационни системи”


  Секция “Физическа география”

  1. Доц. д-р Цветан Коцев   CVРъководител Секция “Физическа география”
   За контакт:E-mail: tsvetankotsev@mail.bg,   тел. 02 979 3387
  2. Доц. д-р Георги Железов   CV
   За контакт:E-mail: gzhelezov@abv.bg,   тел. 02 979 3304
  3. Проф. д-р Зоя Матеева   CV
   За контакт:E-mail: zoyam@abv.bg,   тел. 02 979 3364
  4. доц. д-р Мариан Върбанов   CV
   За контакт:E-mail: m62v@abv.bg,   тел. 02 979 3943
  5. Доц. д-р Петър Ножаров   CV
   За контакт:E-mail: pnojarov@abv.bg,   тел. 02 979 3374
  6. Гл. ас. д-р Владимир Власков   CV
   За контакт:E-mail: lav@abv.bg,   тел. 02 979 6359
  7. Гл. ас. д-р Велимира Стоянова   CV
   За контакт:E-mail: velimira_asenova@abv.bg,   тел. 02 979 3396
  8. Гл. ас. д-р Кристина Гърциянова   CV
   За контакт:E-mail: krisimar1979@gmail.com,   тел. 02 979 3943
  9. Ас. д-р инж. Мария Темелкова   CV
   За контакт:E-mail: mondaybg@mail.bg,   тел. 02 979 3214
  10. Географ д-р Емил Гачев
   За контакт:E-mail: e_gachev@ yahoo.co.uk,   тел. 02 979 3374
  11. Географ Петър Стефанов
   За контакт:E-mail: psgeo@abv.bg,   тел. 02 979 3375
  12. Географ Иванка Ботева   CV
   За контакт:E-mail: iva_bot@yahoo.com,   тел. 02 979 3361
  13. Географ Христина Проданова
   За контакт:E-mail: hristina.zh.prodanova@gmail.com,   тел. 02 979 3369
  14. Матилда Крачуновска – технически организатор
   За контакт:E-mail: dep_geo@abv.bg,   тел. 02 979 3361

  НАЧАЛО – Състав – Департамент “География”


  Секция “Икономическа и социална география”

  1. доц. д-р Надежда ИлиеваРъководител Секция “Икономическа и социална география”
   За контакт:E-mail: nadeto.ilieva@abv.bg,   тел. 02 979 3393
  2. доц. д-р Боян Кулов
   За контакт:E-mail: bkoulov@gmail.com,   тел. 02 979 3367
  3. Доц. д-р Диляна Стефанова
   За контакт:E-mail: dili_stefanova@abv.bg,   тел. 02 979 3375
  4. Доц. д-р Десислава Вараджакова
   За контакт:E-mail: dvaradzhakova@gmail.com,   тел. 02 979 3393
  5. Доц. д-р Поли Рукова
   За контакт:E-mail: proukova@bas.bg,   тел. 02 979 3362
  6. Гл. ас. д-р Александра Равначка
   За контакт:E-mail: a_lravnachka@abv.bg,   тел. 02 979 3369
  7. Гл. ас. д-р Борис Казаков
   За контакт:E-mail: boriskazakov1@gmail.com,   тел. 02 979 3363
  8. Гл. ас. д-р Мария Грозева
   За контакт:E-mail: mariya_grozeva@abv.bg,   тел. 02 979 3368
  9. Географ д-р Николай Кацарски
   За контакт:E-mail: nkatsarski@abv.bg,   тел.
  10. Ас. Гергана Методиева
   За контакт:E-mail: gerri7@abv.bg,   тел. 02 979 3946
  11. Ас. Светла Георгиева
   За контакт:E-mail: s.geo@abv.bg,   тел. 02 979 6309
  12. Географ Антонина Атанасова
   За контакт:E-mail: antonina_666@abv.bg,   тел. 02 979 3371

  НАЧАЛО – Състав – Департамент “География”


  Секция “Географски информационни системи”

  1. доц. д-р Емилия ЧеркезоваРъководител Секция “ГИС”
   За контакт:E-mail: etch@geophys.bas.bg,   тел. 02 979 3355
  2. Проф. дгн Румяна Вацева
   За контакт:E-mail: rvatseva@gmail.com,   тел. 02 979 3370
  3. Проф. д-р Марияна Николова   CV
   За контакт:E-mail: mknikolova@gmail.com,   тел. 02 979 3390
  4. доц. д-р Стоян Недков   CV
   За контакт:E-mail: snedkov@abv.bg,   тел. 02 979 3360
  5. Гл. ас. д-р Атанас Китев
   За контакт:E-mail: kitev@geophys.bas.bg,   тел. 02 979 6309
  6. Гл. ас. д-р Юлия Крумова   CV
   За контакт:E-mail: jkrumova@bas.bg,   тел. 02 979 3371
  7. Ас. д-р инж. Дейвис Динков
   За контакт:E-mail: davis.dinkov@gmail.com,   тел. 02 979 3370
  8. Ас. д-р Таня Тренкова
   За контакт:E-mail: trenkova@mail.bg,   тел. 02 979 3377
  9. Географ Стефан Генчев   CV
   За контакт:E-mail: st.genchev85@abv.bg,   тел. 02 979 3377

  НАЧАЛО – Състав – Департамент “География”

  Онлайн гео услуги

  Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

  requestaquote-button-bg

  Вашето мнение е важно

  Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

  fillupquestionaire-button-bg