ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Състав

 • Проф. д-р Георги Железов   CVРъководител на Департамент “География”
  За контакт:E-mail: gzhelezov@abv.bg,   тел. 02 979 3304

 • Секция “Физическа география”

  Секция “Икономическа и социална география”

  Секция “Географски информационни системи”


  Секция “Физическа география”

  1. Доц. д-р Цветан Коцев   CVРъководител Секция “Физическа география”
   За контакт:E-mail: tsvetankotsev@mail.bg,   тел. 02 979 3387
  2. Проф. д-р Георги Железов   CV
   За контакт:E-mail: gzhelezov@abv.bg,   тел. 02 979 3304
  3. Доц. д-р Велимира Стоянова   CV
   За контакт:E-mail: velimira_asenova@abv.bg,   тел. 02 979 3396
  4. Гл. ас. д-р Владимир Власков   CV
   За контакт:E-mail: lav@abv.bg,   тел. 02 979 6359
  5. Географ д-р Звезделина Марчева   CV
  6. Географ Петър Стефанов   CV
   За контакт:E-mail: psgeo@abv.bg,   тел. 02 979 3375
  7. Географ Иванка Ботева   CV
   За контакт:E-mail: iva_bot@yahoo.com,   тел. 02 979 3361
  8. Матилда Крачуновска – Географ
   За контакт:E-mail: dep_geo@abv.bg,   тел. 02 979 3361

  НАЧАЛО – Състав – Департамент “География”


  Секция “Икономическа и социална география”

  1. Проф. д-р Надежда Илиева   CVРъководител Секция “Икономическа и социална география”
   За контакт:E-mail: nadeto.ilieva@abv.bg,   тел. 02 979 3393
  2. Доц. д-р Диляна Стефанова   CV
   За контакт:E-mail: dili_stefanova@abv.bg,   тел. 02 979 3375
  3. Доц. д-р Десислава Вараджакова   CV
   За контакт:E-mail: dvaradzhakova@gmail.com,   тел. 02 979 3393
  4. Доц. д-р Поли Рукова
   За контакт:E-mail: proukova@bas.bg,   тел. 02 979 3362
  5. Доц. д-р Александра Равначка   CV
   За контакт:E-mail: a_lravnachka@abv.bg,   тел. +359 899 566 373
  6. Гл. ас. д-р Борис Казаков
   За контакт:E-mail: boriskazakov1@gmail.com,   тел. 02 979 3363
  7. Гл. ас. д-р Стефан Генчев   CV
   За контакт:E-mail: st.genchev85@abv.bg,   тел. 02 979 3377
  8. Географ д-р Антонина Атанасова
   За контакт:E-mail: antonina_666@abv.bg,   тел. 02 979 3371
  9. Географ Марина Райкова   CV
   За контакт:E-mail: marinanikova@yahoo.com,   тел. 02 979 33 63
  10. Географ Десислава Полеганова   CV
   За контакт:E-mail: dpoleganova@yahoo.com,   тел. 02 979 33 92

  НАЧАЛО – Състав – Департамент “География”


  Секция “Географски информационни системи”

  1. Проф. д-р Стоян НедковРъководител Секция “ГИС”   CV
   За контакт:E-mail: snedkov@abv.bg,   тел. 02 979 3360
  2. Проф. д-р Марияна Николова   CV
   За контакт:E-mail: mknikolova@gmail.com,   тел. 02 979 3390
  3. Доц. д-р Емилия Черкезова   CV
   За контакт:E-mail: etch@geophys.bas.bg,   тел. 02 979 3355
  4. Доц. д-р Дейвис Динков
   За контакт:E-mail: davis.dinkov@gmail.com,   тел. 02 979 3370
  5. Гл. ас. д-р Атанас Китев
   За контакт:E-mail: kitev@geophys.bas.bg,   тел. 02 979 6309
  6. Гл. ас. д-р Юлия Крумова   CV
   За контакт:E-mail: jkrumova@bas.bg,   тел. 02 979 3371
  7. Гл. ас. д-р Таня Тренкова
   За контакт:E-mail: trenkova@mail.bg,   тел. 02 979 3377
  8. Гл. ас. д-р Христина Проданова   CV
   За контакт:E-mail: hristina.zh.prodanova@gmail.com,   тел. 02 979 3369
  9. Специалист инж. Ивайло Карабойков
   За контакт:E-mail: karabojkov@kit.bg,
  10. Технически организатор Гергана Петкова   CV
   За контакт:E-mail: gpzhivkova@gmail.com,   тел. 02 979 3369
  11. Oператор въвеждане на данни Ивайло Ананиев

  НАЧАЛО – Състав – Департамент “География”

  Онлайн гео услуги

  Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

  Вашето мнение е важно

  Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

  fillupquestionaire-button-bg