ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Състав


Секция “ФИЗИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ” – Състав

 1. Доц. д-р Цветан КоцевРъководител Секция “Физическа география”
  За контакт:E-mail: tsvetankotsev@mail.bg,   тел. 02 979 3387
 2. Доц. д-р Георги Железов
  За контакт:E-mail: gzhelezov@abv.bg,   тел. 02 979 3304
 3. Проф. д-р Зоя Матеева
  За контакт:E-mail: zoyam@abv.bg,   тел. 02 979 3364,    CV
 4. доц. д-р Мариан Върбанов
  За контакт:E-mail: m62v@abv.bg,   тел. 02 979 3943
 5. Доц. д-р Петър Ножаров
  За контакт:E-mail: pnojarov@abv.bg,   тел. 02 979 3374
 6. Гл. ас. д-р Владимир Власков
  За контакт:E-mail: lav@abv.bg,   тел. 02 979 6359
 7. Гл. ас. д-р Велимира Стоянова
  За контакт:E-mail: velimira_asenova@abv.bg,   тел. 02 979 3396
 8. Гл. ас. д-р Кристина Гърциянова
  За контакт:E-mail: krisimar1979@gmail.com,   тел. 02 979 3943
 9. Ас. инж. Мария Темелкова
  За контакт:E-mail: mondaybg@mail.bg,   тел. 02 979 3214
 10. Географ Петър Стефанов
  За контакт:E-mail: psgeo@abv.bg,   тел. 02 979 3375
 11. Географ Иванка Ботева
  За контакт:E-mail: iva_bot@yahoo.com,   тел. 02 979 3361
 12. Географ Лидия Семерджиева
  За контакт:E-mail: lidiya_92@abv.bg,   тел. 02 979 3397
 13. Географ Десислава Христова
  За контакт:E-mail: dessisslava.hristova@abv.bg,   тел. 02 979 3397
 14. Географ Христина Проданова
  За контакт:E-mail: hristina.zh.prodanova@gmail.com,   тел. 02 979 3369


Секция “ИКОНОМИЧЕСКА И СОЦИАЛНА ГЕОГРАФИЯ” – Състав

 1. доц. д-р Надежда ИлиеваРъководител Секция “Икономическа и социална география”
  За контакт:E-mail: nadeto.ilieva@abv.bg,   тел. 02 979 3393
 2. доц. д-р Боян Кулов
  За контакт:E-mail: bkoulov@gmail.com,   тел. 02 979 3367
 3. Доц. д-р Диляна Стефанова
  За контакт:E-mail: dili_stefanova@abv.bg,   тел. 02 979 3375
 4. Гл. ас. д-р Александра Равначка
  За контакт:E-mail: a_lravnachka@abv.bg,   тел. 02 979 3369
 5. Гл. ас. д-р Борис Казаков
  За контакт:E-mail: boriskazakov1@gmail.com,   тел. 02 979 3363
 6. Гл. ас. д-р Мария Грозева
  За контакт:E-mail: mariya_grozeva@abv.bg,   тел. 02 979 3368
 7. Ас. Поли Рукова
  За контакт:E-mail: proukova@bas.bg,   тел. 02 979 3362
 8. Ас. Гергана Методиева
  За контакт:E-mail: gerri7@abv.bg,   тел. 02 979 3946
 9. Ас. Светла Георгиева
  За контакт:E-mail: s.geo@abv.bg,   тел. 02 979 6309


Секция “ГИС” – Състав

 1. доц. д-р Емилия ЧЕРКЕЗОВАРъководител Секция “ГИС”
  За контакт:E-mail: et@geophys.bas.bg,   тел. 02 979 3355
 2. Проф. дгн Румяна Вацева
  За контакт:E-mail: rvatseva@gmail.com,   тел. 02 979 3370
 3. Проф. д-р Марияна Николова
  За контакт:E-mail: mknikolova@gmail.com,   тел. 02 979 3390
 4. доц. д-р Стоян Недков
  За контакт:E-mail: snedkov@abv.bg,   тел. 02 979 3360
 5. Гл. ас. д-р Атанас Китев
  За контакт:E-mail: kitev@geophys.bas.bg,   тел. 02 979 6309
 6. Гл. ас. д-р Юлия Крумова
  За контакт:E-mail: jkrumova@bas.bg,   тел. 02 979 3371
 7. Ас. д-р инж. Дейвис Динков
  За контакт:E-mail: davis.dinkov@gmail.com,   тел. 02 979 3370
 8. Ас. Таня Тренкова
  За контакт:E-mail: trenkova@mail.bg,   тел. 02 979 3377
 9. Географ Стефан Генчев
  За контакт:E-mail: st.genchev85@abv.bg,   тел. 02 979 6309

00

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg

WordPress Video Lightbox Plugin