image


инж. Дейвис Динков


Ас. д-р


Дейвис Динков е асистент в департамент "География" на Националния институт по геофизика, геодезия и география при Българска академия на науките. Той е магистър по геодезия, картография и фотограметрия в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) (1992 г.), доктор по картография и ГИС в Географския институт при БАН (2018 г.). Неговите изследователски и научни интереси са насочени към 3D моделиране и картографиране, компютърна графика, ГИС, геопространствен анализ, приложения за дистанционно наблюдение, изработка на тематични карти и картографски продукти. Автор е на първите цифрови триизмерни панорамни карти за черноморски и планински курорти в България. Ръководил е екипи при изработката на ГИС, туристически карти и триизмерни модели на защитени територии (национални и природни паркове).

Е-mail: davis.dinkov@gmail.com

Телефон: 0888 312 877