Марияна Николова


Проф. д-р


Проф. д-р Марияна Николова работи в департамент

„География” на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН. Изследователската и дейност е в областта на физическата география, екосистемните услуги, климатологията, опасните природни явления и оценката на риска от тях. Ръководила е и е участвала в десетки национални и международни научни и приложни проекти. Има дългогодишен управленски опит в научно- изследователски институции. Член е на Комисията по глобални промени и мобилност към Международния географски съюз, на Българското географско дружество, на международни научни мрежи и др. Проф. Николова е автор на повече от 100 научни публикации, свързани с различни проблеми на околната среда и устойчивото развитие.

Е-mail: mn@bas.bg

Телефон: 02 / 979 3390