image


Матилда Крачуновска


Матилда Крачуновска работи като географ в секция „Физическа география“ към департамент

„География“ при Националния институт по геофизика, геодезия и география - БАН. Изпълнява административно-организационни функции. Завършила е СУ „Св. Климент Охридски“, специалност

„География – Ландшафтознание и опазване на околната среда“.

Е-Mail: matilda.krachunovska@gmail.com

Телефон: 02/973 33 61

Web: