ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Българско геофизично списание

Bulgarian Geophysical Journal. National Institute in Geophysics, Geodesy and Geography. Bulgarian Academy of Sciences

Bulgarian Geophysical Journal (Българско геофизично списание) е интердисциплинарно списание, съдържащо оригинални научни статии в областта на физика на атмосфера и йоносфера, геомагнетизъм и гравиметрия, сеизмология и вътрешен строеж на земята, както и отнасящи се към приложна геофизика, инструментално оборудване и мониторинг в тези научни сфери. BGJ се публикува един път годишно.

ISSN 2683-1317 (Online)

Инструкции за авторите

Главен редактор:

  • Проф. Костадин Ганев

Редактори:

  • Акад. Л. Христосков – Сеизмология
  • Акад. Г. Милошев – Физика на атмосферата
  • Чл. кор. Д. Солаков – Сеизмология
  • Проф. Д. Йорданова – Земен магнетизъм

Адрес на редакцията:

Bulgarian Geophysical Journal
Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География
ул. “Академик Георги Бончев”, бл.3
София 1113, България
e-mail: press@geophys.bas.bg

Технически редактор:

  • М. Палапешкова, тел. +359 2 979 3330

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg