ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Геомагнитна обсерватория Панагюрище – PAG

В Геомагнитна Обсерватория “Панагюрище” се поддържа единственият у нас международен геомагнитен стандарт чрез абсолютни и сравнителни геомагнитни измервания. Следи се ежедневното изменение на параметрите на земното магнитно поле. Изработват се карти на елементите му. Основни потребители на събраната информация са Военно-географската служба на МО, Агенция по кадастъра при МРРБ и всички производствени организации, занимаващи се с проучване на полезни изкопаеми чрез магнитопроучвателни методи. Данни за състоянието на земното магнитно поле се използват в навигацията и за нуждите на радиосъобщенията.

Обсерваторията е член на програмата INTERMAGNET.

Pag1

История

В началото на 30-те години на миналия век, във връзка с изработването на нова топографска карта на България, пред Географския институт (ГИ) при Министерството на войната възниква необходимост от геомагнитни данни за цялата страна. Във връзка с това на математика Христо Калфин, началник на Изчислителното отделение към същия институт, се възлага да създаде магнитна служба, чиято основна цел е “да проучи въпроса за земния магнетизъм – научно и приложно”. През 1934г. той заминава за три месеца в Геомагнитна обсерватория / Нимек, Германия, където се запознава с основните изисквания, свързани с избора на място, архитектурния вид, големината и начина на изграждане на вариационната и абсолютната къща.

Галерия

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg