ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Международно научно сътрудничество

Проекти

През 2016 г. НИГГГ работи по 18 проекта в международното сътрудничество. По линия на РП на ЕС в областта на НИРД и различни други европейски програми, фондове и научни мрежи се изпълняват общо 11 проекта, в т.ч. 2 по Хоризонт 2020, 2 по 7РП, 2 по COST, 1 финансиран от ЮНЕСКО, 1 от Швейцарския научен фонд, 1 от Австрийския научен фонд, 1 от Германския научен фонд и 1 по ESPON 2020. Изпълняват се 1 проект по договори с чуждестранни фирми (BENCHMARK CASH) и 6 по линия на ЕБР с 4 страни – Чехия (2), Румъния (2), Словакия (2) и Украйна (1).

В рамките на договори и спогодби се осъществява международен обмен на сеизмични данни. Инструментални данни се обменят с всички Балкански държави, както и със Средиземноморския сеизмологичен център, Центъра за обработка на сеизмологични данни в САЩ и Центъра за сеизмологична информация в Русия. Националният център за данни за България (NDC-BG) обменя информация с Международния център за данни (IDC) във Виена към Подготвителната Комисия за Организация на Договора за Всеобхватна Забрана за Ядрените Опити (CTBTO). Уеб-базиран обмен на макро-сеизмични данни се осъществява със страните-участнички в Международния екип за обследване след силни земетресения, организиран от Европейска Сеизмологична Комисия, както и с Евро-средиземноморската макро-сеизмична база данни.

Международни изследователски мрежи

НИГГГ е партньор и в следните международни изследователски мрежи:

 • MagNetE
 • EU-TecNet
 • BGSpeleo-RadNet
 • ProKARSTerra
 • BIOMRTNET
 • ESNET – BlackSeaEarthquakeSafetyNet (Мрежа за сеизмична безопасност на Черно море)
 • CEEPUS – Applied Geoinformatics (SEE_GIS)
 • GLOCAD – Global Change Atlas of Danube Region
 • MRI-Europe – Mountain Research Initiative

Членство в международни научни организации

НИГГГ е член на следните международни научни организации:

 • Международния астрономически съюз,
 • Международната асоциация по геодезия,
 • Международния географски съюз,
 • Комисията EUREF на Международната асоциация по геодезия,
 • Групата за наблюдения на Земята,
 • GPS косорциума за Източното Средиземноморие и Кавказ;
 • UNAVCO (University NAVSTAR Consortium);
 • Expert Communication System (ECS) of Preparatory Commission for CNTBT.
 • В НИГГГ е и Националния офис на представителството ни в Европейската (EAEE) и Международната (IAEE) асоциации по земетръсно инженерство.
 • Международен географски съюз http://igu-online.org

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg