ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Международно сътрудничество

Международното сътрудничество е насочено към многостранно партньорство в научни програми на ЕС и НАТО, както и към двустранни партньорства на институтско и общоакадемично ниво. В момента се изпълняват над 40 научни проекта. Националният институт е колективен член в 15 международни и европейски съюзи, мрежи и асоциации.

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg