ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

История

Департамент “География” към НИГГГ е наследник на Географския институт (ГИ) на БАН (1950–2010 г.). До началото на 1970-те години институтът извършва основните проучвания в областта на физическата и икономическата география на съвременна България. През периода 1972-1988 г. функционира в рамките на Единния център по науките за Земята и изучава взаимодействието между природата и обществото в България. В началото на 80-те години ГИ координира най-голямото комплексно изследване на природния и социално-икономическия потенциал на планините в България. Политическите и икономическите реформи в страната след 1989 г. дават началото на съвременния период от развитието на ГИ, който взима активно участие в разработването на значими държавни документи, като Националния план и Националната стратегия за регионално развитие, Демографската стратегия на България, както и концепции и стратегии на регионално развитие. От 2010 г. ГИ е в състава на Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН, като департамент “География“. Към 1 юни 2017 г. хабилитираните учени в департамента са общо 12, от тях 3 професори и 9 доценти. Нехабилитирани са общо 11, от които главни ас. – 5, асистенти – 6 и Специалисти – 5. С научна степен “доктор на науките“ е един учен, а с научна и образователна степен “доктор“ са 18 учени от департамента.

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg

WordPress Video Lightbox Plugin