ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Услуги

Секция “СЕИЗМОЛОГИЯ”

Секция “СЕИЗМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО”


Секция “СЕИЗМОЛОГИЯ” – Услуги

Секция “Сеизмология” е в състояние да извършва сеизмично райониране, сеизмично микрорайониране, сеизмични експертизи, становища и рецензии на национално, регионално и локално нива. Апаратурните и софтуерни възможности на секцияа позволяват провеждането на дълговременен мониторинг и оценка на сеизмичната опасност (и сеизмичния риск) за различни обекти в сеизмоактивните зони на страната и са на разположение на всички потенциални потребители. Най-важните специализирани апаратурни елементи на разположение са сеизмоприемниците S13 – 14 бр., Guralp CMG40T – 8 бр., Geophone GS11D – 6 бр., KS 2000 – 3 бр., CMG 3ESPC – 2 бр., STS2 – 2 бр., STS1 – 1 бр., Акселерометър 131А – 1 бр. и дигитайзерите DAS 130 – 20 бр., Q330 – 2 бр., Q380 – 1 бр., GeoSig – 3 бр. При усилена експлоатация в Центъра за събиране и обработка на данни работят 2 сървера SUN (Fire V240) под Соларис и 1 под Линукс, както и множество комуникационни рутери и суичове.

Основни потребители на информационните продуктите на секция “Сеизмология” са: Министерски съвет, Министерство на вътрешните работи и неговата дирекция “Гражданска защита”, АЕЦ “Козлодуй”, АЕЦ “Белене”, “ПровадСол”, МРРБ, ДП “РадиоАктивниОтпадаци”, Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция (АУРЕ) и др. Основните услуги за по широк кръг потребители и частни лица са:

 • експертни оценки на параметрите на сеизмични събития регистрирани от НСМ
 • експертни оценки за интензивността на въздействие на сеизмичните събития върху конкретни обекти
 • изграждане и поддръжка на локални мрежи за регистрация на сеизмични събития в широк магнитуден диапазон около конкретни обекти
 • сеизмичен мониторинг на различни инфраструктури или конкретни обекти
 • комплексни геофизични изследвания на площадките на конкретни обекти
 • оценки на сеизмичната опасност за площадките на конкретни обекти
 • сеизмично микрорайониране на различни инфраструктури или агломерации и др.
 • НАЧАЛО


  Секция “СЕИЗМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО – Услуги

  • Управление/поддръжка на локални акселометрични мрежи за регистрация, мониторинг и оповествяване на силни земетресения;
  • Сеизмичен мониторинг на сгради, инженерни съоръжения и паметници на културата (СИП);
  • Сеизмично инструментиране на СИП;
  • Натурни динамични изследвания на СИП с високочувствителна сеизмична апаратура;
  • Идентификация на действителните динамични характеристики на СИП посредством специализиран софтуер, след анализ на експериментални данни от комплексни полеви измервания/регистрации на тяхното реално реагиране на фонови въздействия;
  • Регистрация, мониторинг и контрол на вибрации/трептения породени от антропогенни или сеизмични източници;

  НАЧАЛО

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg

WordPress Video Lightbox Plugin