ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Услуги

Основни услуги

за по-широк кръг потребители и частни лица

Секция “Сеизмология”

Секция “Сеизмично инженерство”


Секция “Сеизмология” – Услуги

 • Експертни оценки на параметрите на сеизмични събития регистрирани от НОТССИ;
 • Експертни оценки за интензивността на въздействие на сеизмичните събития върху конкретни обекти;
 • Изграждане и поддръжка на локални мрежи за регистрация на сеизмични събития в широк магнитуден диапазон около конкретни обекти;
 • Сеизмичен мониторинг на различни инфраструктури или конкретни обекти;
 • Комплексни геофизични изследвания на площадките на конкретни обекти;
 • Оценки на сеизмичната опасност за площадките на конкретни обекти;
 • Сеизмично микрорайониране на различни инфраструктури или агломерации и др.

НАЧАЛО – Услуги – Департамент “Сеизмология и Сеизмично инженерство”


Секция “Сеизмично инженерство” – Услуги

 • Управление/поддръжка на локални акселометрични мрежи за регистрация, мониторинг и оповествяване на силни земетресения;
 • Сеизмичен мониторинг на сгради, инженерни съоръжения и паметници на културата (СИП);
 • Сеизмично инструментиране на СИП;
 • Регистрация, мониторинг и контрол на вибрации/трептения породени от антропогенни/сеизмогенни източници.

НАЧАЛО – Услуги – Департамент “Сеизмология и Сеизмично инженерство”

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg