ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Услуги

Департамент “Сеизмология” е в състояние да извършва сеизмично райониране, сеизмично микрорайониране, сеизмични експертизи, становища и рецензии на национално, регионално и локално нива. Апаратурните и софтуерни възможности на департамента позволяват провеждането на дълговременен мониторинг и оценка на сеизмичната опасност (и сеизмичния риск) за различни обекти в сеизмоактивните зони на страната и са на разположение на всички потенциални потребители. Най-важните специализирани апаратурни елементи на разположение са сеизмоприемниците S13 – 14 бр., Guralp CMG40T – 8 бр., Geophone GS11D – 6 бр., KS 2000 – 3 бр., CMG 3ESPC – 2 бр., STS2 – 2 бр., STS1 – 1 бр., Акселерометър 131А – 1 бр. и дигитайзерите DAS 130 – 20 бр., Q330 – 2 бр., Q380 – 1 бр., GeoSig – 3 бр. При усилена експлоатация в Центъра за събиране и обработка на данни работят 2 сървера SUN (Fire V240) под Соларис и 1 под Линукс, както и множество комуникационни рутери и суичове.

Основни потребители на информационните продуктите на департамент «Сеизмология» са: Министерски съвет, Министерство на вътрешните работи и неговата дирекция “Гражданска защита”, АЕЦ “Козлодуй”, АЕЦ “Белене”, “ПровадСол”, МРРБ, ДП “РадиоАктивниОтпадаци”, Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция (АУРЕ) и др. Основните услуги за по широк кръг потребители и частни лица са:

  • експертни оценки на параметрите на сеизмични събития регистрирани от НСМ
  • експертни оценки за интензивността на въздействие на сеизмичните събития върху конкретни обекти
  • изграждане и поддръжка на локални мрежи за регистрация на сеизмични събития в широк магнитуден диапазон около конкретни обекти
  • сеизмичен мониторинг на различни инфраструктури или конкретни обекти
  • комплексни геофизични изследвания на площадките на конкретни обекти
  • оценки на сеизмичната опасност за площадките на конкретни обекти
  • сеизмично микрорайониране на различни инфраструктури или агломерации и др.

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg