ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Периодични издания на НИГГГ

  • Bulgarian Geophysical Journal (на английски език)
    Тел. 979 33 30press@geophys.bas.bg
  • Geodesy (на английски език)
    Teл. 872 08 41geodesy@bas.bg
  • Проблеми на географията (на български, руски, френски и английски език)
    Тел. 979 32 13iva_bot@yahoo.com

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg