ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Състав


Секция “СЕИЗМОЛОГИЯ”

Секция “СЕИЗМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО”


Секция “СЕИЗМОЛОГИЯ” – Състав

 1. Доц. д-р Ирена АлександроваРъководител Секция
  За контакт:E-mail: i.alex@abv.bg,   тел. 02 979 3934
 2. Акад. Людмил Христосков
  За контакт:E-mail: chrst@geophys.bas.bg
 3. Проф. д-р Емил Ботев
  За контакт:E-mail: ebotev@geophys.bas.bg,   тел. 02 979 3356
 4. Доц. д-р Лилия Димитрова
  За контакт:E-mail: lidim@geophys.bas.bg,   тел. 02 979 3733
 5. Доц. д-р Светлана Николова
  За контакт:   тел. 02 979 3942
 6. Доц. д-р Стела Симеонова
  За контакт:E-mail: stelas@geophys.bas.bg,   тел. 02 979 3737
 7. Гл. ас. д-р Валентина Протопопова
  За контакт:E-mail: valia.pr@gmail.com,   тел. 02 979 3395
 8. Гл. ас д-р Пламена Райкова
  За контакт:E-mail: praykova@geophys.bas.bg,   тел. 02 979 3965
 9. Ас. д-р Мария Попова
  За контакт:   тел. 02 979 3934
 10. Ас. д-р Емил Ойнаков
  За контакт:E-mail: emil.ilievmg@gmail.com,   тел. 02 979 3310
 11. Гл.ас. Благовеста Бабачкова
  За контакт:   E-mail: vesta68@hotmail.com,   тел. 02 979 3395
 12. Арх. Йордан МилковСпециалист обработка данни
  За контакт:   E-mail: jori@abv.bg,   тел. 02 971 3006
 13. Илиана ПоповаСеизмолог
  За контакт:E-mail: iliana@geophys.bas.bg,   тел. 02 979 3310
 14. Тихомир Илиев – Геофизик
  За контакт:   тел. 02 979 3736
 15. Радко Вълков – Геофизик
  За контакт:   тел. 02 979 3736,   
 16. Стоян Петров – Техник геофизика
  За контакт:   тел. 02 979 3736
 17. Димитър Лазаров – Техник геофизика
  За контакт:E-mail: dlazarov@abv.bg,   тел. 02 979 3736
 18. Цветан Груев – Техник геофизика
  За контакт:E-mail: cvetangruev@abv.bg,   тел. 02 979 3736
 19. Георги Манев – Техник геофизика
  За контакт:   тел. 02 979 3736
 20. Димитър Димитров – Техник геофизика
  За контакт:E-mail: ddimitrov@geophys.bas.bg,   тел. 02 979 3733
 21. Владимир Бойчев – Техник геофизика
  За контакт:   тел. 02 979 3736
 22. Веселин Анчев – Техник геофизика
  За контакт:E-mail: veselinancheff@gmail.com,   тел. 02 979 3736

ГФО “Витоша”

 1. Георги Карамишев –Геофизик, отг. станция
  За контакт:   тел. 02 857 5023

СС “Димитровград”

 1. Георги Вълчев – Техник геофизика, отг. станция
  За контакт:   тел. 039162180

СС “Кърджали”

 1. Тодор Тошков – Работник научна апаратура
  За контакт:    

СС “Крупник”

 1. Въло Вълов – Работник научна апаратура, отг. станция
  За контакт:   0748 75066

СС “Мусомище”

 1. Иван Качаров – Техник геофизика, отг. станция
  За контакт:   тел. 075166490

СС “Павликени”

 1. Ценко Витанов – Техник геофизика, отг. станция
  За контакт:   тел. 0613 93221

СС “Пловдив”

 1. Милен Марков – Сеизмолог, отг. станция
  За контакт:   тел. 0326 34530

СС “Преселенци”

 1. Петър Костов – Техник геофизика, отг. станция
  За контакт:   тел. 0573 44261

СС “Ямбол”

 1. Атанас Танев – Работник научна апаратура, отг. станция
  За контакт:   тел. 0466 69389

СС “Рожен”

 1. Никола Петров – Физик
  За контакт:    

Национален център за геоинформация – НЦГИ

 1. Дейвис Динков – Геодезист
  За контакт:    
 2. Васил Батаклиев – Работник поддръжка сгради
  За контакт:    

НАЧАЛО


Секция “СЕИЗМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО – Състав

 1. доц. д-р Димитър Д. СтефановРъководител Секция
  За контакт:   тел. 02 979 3318
 2. проф. д-р Димитър Димитров
  За контакт: 
 3. доц. д-р Кирил Д. Хаджийски
  За контакт:   тел. 02 979 3957
 4. доц. д-р Антоанета Д. Канева
  За контакт:   тел. 02 979 3341
 5. инж. д-р Александър Илиев
  За контакт:   
 6. Милко Вл. Хараланов
  специалист обр. данни

  За контакт:   тел. 02 979 3312

НАЧАЛО

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg

WordPress Video Lightbox Plugin