ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Състав

Хабилитирани учени

 1. Проф. д-р Емил Ботев – Р-л Департамент
  За контакт:   тел. 02 979 3356, E-mail: ebotev@geophys.bas.bg
  Професионална биография

 2. Акад. Людмил Христосков
  За контакт:E-mail: chrst@geophys.bas.bg

 3. Чл. кор. дфн Димо Солаков – Зам. директор на НИГГГ
  За контакт:   тел. 02 979 3320, E-mail: dimos@geophys.bas.bg

 4. Доц. д-р Лилия Димитрова
  За контакт:   тел. 02 979 3733, E-mail: lidim@geophys.bas.bg
  Професионална биография

 5. Доц. д-р Ирена Александрова
  За контакт:   тел. 02 979 3934, E-mail: i.alex@abv.bg

 6. Доц. д-р Светлана Николова
  За контакт:   тел. 02 979 3942, E-mail: sbnik@geophys.bas.bg

Нехабилитирани учени

 1. Гл.ас. Благовеста Бабачкова
  За контакт:   тел. 02 979 3395 E-mail: bbach@geophys.bas.bg
 2. Ас. Силвия Величкова
  За контакт:   тел. 02 979 3398
 3. Гл. ас. д-р Валентина Протопопова
  За контакт:   тел. 02 979 3310
 4. Ас. д-р Пламена Райкова
  За контакт:   тел. 02 979 3735
 5. Ас. Мария Попова
  За контакт:   тел. 02 979 3735

Специалисти с висше образование

 1. Илиана Попова – Сеизмолог
  За контакт:   тел. 02 979 3310, E-mail: iliana@geophys.bas.bg
 2. Димитър Лазаров – Инж. – Телекомуникации
  За контакт:   тел. 02 979 3735
 3. Владимир Георгиев – Инж. – Геофизик
  За контакт:   тел. 02 979 3736
 4. Владимир Бойчев – Инж. – Геофизик
  За контакт:   тел. 02 979 3736
 5. Максим Цоневски – Сеизмолог
  За контакт:   тел. 02 857 5023
 6. Хайрие Файтин – Сеизмолог
  За контакт:   тел. 032 63 4530, E-mail: harie@yahoo.com
 7. Въло Вълов – Сеизмолог
  За контакт:   тел. 074875066
 8. Стоян Петров – Инж.
  За контакт:   тел. 02 979 3736
 9. Тихомир Илиев – Инж. – Геофизик
  За контакт:   тел. 02 979 3736

Техници

 1. Нели Сандева – Техник, сеиз. станция Витоша
  За контакт:   тел. 028575023
 2. Светлана Протопопова – Техник, сеиз. станция Витоша
  За контакт:   тел. 028575023
 3. Цветан Груев – Техник, сеиз. станция София
  За контакт:   тел. 029793736
 4. Георги Вълчев – Техник, сеиз. станция Димитровград
  За контакт:   тел. 039162180
 5. Йордан Георгиев – Техник, сеиз. станция Димитровград
  За контакт:   тел. 039162180
 6. Йорданка Вълчева – Техник, сеиз. станция Димитровград
  За контакт:   тел. 039162180
 7. Илия Гайдов – Техник, сеиз. станция Крупник
  За контакт:   тел. 074875066
 8. Васко Весков – Техник, сеиз. станция Крупник
  За контакт:   тел. 074875066
 9. Георги Качаров – Техник, сеиз. станция Мусомища
  За контакт:   тел. 075160490
 10. Благой Петков – Техник, сеиз. станция Мусомища
  За контакт:   тел. 075160490
 11. Иван Качаров – Техник, сеиз. станция Мусомища
  За контакт:   тел. 075160490
 12. Илиян Качаров – Техник, сеиз. станция Мусомища
  За контакт:   тел. 075160490
 13. Петър Костов – Техник, сеиз. станция Преселенци
  За контакт:   тел. 05734261
 14. Петър Петров – Техник, сеиз. станция Преселенци
  За контакт:   тел. 05734261
 15. Веселин Друмев – Техник, сеиз. станция Преселенци
  За контакт:   тел. 05734261
 16. Слави Лазаров – Техник, сеиз. станция Преселенци
  За контакт:   тел. 05734261
 17. Атанас Танев – Техник, сеиз. станция Ямбол
  За контакт:   тел. 0896660069
 18. Емел Хасан – Техник, сеиз. станция Провадия
  За контакт:   тел. 0887461198
 19. Ценко Витанов – Техник, сеиз. станция Павликени
  За контакт:   тел. 061393221
 20. Татяна Белевич – Техник, сеиз. станция Павликени
  За контакт:   тел. 061393221
 21. Владимир Белевич – Техник, сеиз. станция Павликени
  За контакт:   тел. 061393221
 22. Димитър Димитров –Техник – геофизика
  За контакт:   тел. 02 979 3733
 23. Георги Карамишев –Техник, сеиз. станция Витоша
  За контакт:   тел. 02 857 5023
 24. Делян Илиев –Техник, сеиз. станция София
  За контакт:   тел. 02 979 3301

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg