ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Състав

Хабилитирани учени

 1. Проф. д-р Емил Ботев – Р-л Департамент
  За контакт:   тел. 02 979 3356, E-mail: ebotev@geophys.bas.bg
  Професионална биография

 2. Акад. Людмил Христосков
  За контакт:E-mail: chrst@geophys.bas.bg

 3. Доц. д-р Лилия Димитрова
  За контакт:   тел. 02 979 3733, E-mail: lidim@geophys.bas.bg
  Професионална биография

 4. Доц. д-р Ирена Александрова
  За контакт:   тел. 02 979 3934, E-mail: i.alex@abv.bg

 5. Доц. д-р Светлана Николова
  За контакт:   тел. 02 979 3942, E-mail: sbnik@geophys.bas.bg

Нехабилитирани учени

 1. Гл. ас. д-р Валентина Протопопова
  За контакт:   тел. 02 979 3310 E-mail: valia.pr@gmail.com
 2. Гл.ас. Благовеста Бабачкова
  За контакт:   тел. 02 979 3395 E-mail: vesta68@hotmail.com
 3. Ас. Силвия Величкова – Йоцова
  За контакт:   тел. 02 979 3398 E-mail: silvel@geophys.bas.bg
 4. Ас. д-р Пламена Райкова
  За контакт:   тел. 02 979 3735 E-mail: plamena.raikova@gmail.com
 5. Ас. Мария Попова
  За контакт:   тел. 02 979 3735 E-mail: m.popova@gmail.com

Специалисти

 1. Илиана Попова – Сеизмолог
  За контакт:   тел. 02 979 3310, E-mail: iliana@geophys.bas.bg
 2. Стоян Петров – Техник геофизика
  За контакт:   тел. 02 979 3736 E-mail: spetrov@mail.bg
 3. Димитър Лазаров – Техник геофизика
  За контакт:   тел. 02 979 3736 E-mail: dlazarov@abv.bg
 4. Цветан Груев – Техник геофизика
  За контакт:   тел. 02 979 3736 E-mail: cvetangruev@abv.bg
 5. Георги Манев – Техник геофизика
  За контакт:   тел. 02 979 3736 E-mail: g.maneff@mail.bg
 6. Димитър Димитров – Техник геофизика
  За контакт:   тел. 02 979 3733 E-mail: ddimitrov@geophys.bas.bg
 7. Владимир Георгиев – Техник геофизика
  За контакт:   тел. 02 979 3736 <
 8. Владимир Бойчев – Техник геофизика
  За контакт:   тел. 02 979 3736 E-mail: vbbx@mail.bg
 9. Тихомир Илиев – Геофизик
  За контакт:   тел. 02 979 3736 E-mail: Tihoili@abv.bg
 10. Мария Филипова – Техник геофизика
  За контакт:   тел. 02 857 3736

ГФО “Витоша”

 1. Георги Карамишев –Геофизик, отг. станция
  За контакт:   тел. 02 857 5023

СС “Димитровград”

 1. Георги Вълчев – Техник геофизика, отг. станция
  За контакт:   тел. 039162180

СС “Кърджали”

 1. Тодор Тошков – Работник научна апаратура
  За контакт:    

СС “Крупник”

 1. Въло Вълов – Работник научна апаратура, отг. станция
  За контакт:   0748 75066

СС “Мусомище”

 1. Иван Качаров – Техник геофизика, отг. станция
  За контакт:   тел. 075166490

СС “Павликени”

 1. Ценко Витанов – Техник геофизика, отг. станция
  За контакт:   тел. 0613 93221

СС “Пловдив”

 1. Милен Марков – Сеизмолог, отг. станция
  За контакт:   тел. 0326 34530

СС “Преселенци”

 1. Петър Костов – Техник геофизика, отг. станция
  За контакт:   тел. 0573 44261

СС “Ямбол”

 1. Атанас Танев – Работник научна апаратура, отг. станция
  За контакт:   тел. 0466 69389

СС “Рожен”

 1. Никола Петров – Физик
  За контакт:    

СС “Рожен”

 1. Никола Петров – Физик
  За контакт:    

Национален център за геоинформация – НЦГИ

 1. Дейвис Динков – Геодезист
  За контакт:     E-mail: davis.dinkov@gmail.com
 2. Васил Батаклиев – Работник поддръжка сгради
  За контакт:    

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg