ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Състав

 • Чл. кор. дфн Димчо СолаковРъководител Департамент
  За контакт:E-mail: dsolakov@geophys.bas.bg,   тел. 02 979 3320


  Секция “Сеизмология”

  Секция “Сеизмично инженерство”


  Секция “Сеизмология” – Състав

  1. Доц. д-р Ирена АлександроваРъководител Секция
   За контакт:E-mail: i.alex@abv.bg,   тел. 02 979 3934
  2. Акад. Людмил Христосков
   За контакт:E-mail: chrst@geophys.bas.bg
  3. Проф. д-р Емил Ботев
   За контакт:E-mail: ebotev@geophys.bas.bg,   тел. 02 979 3356
  4. Доц. д-р Лилия Димитрова
   За контакт:E-mail: lidim@geophys.bas.bg,   тел. 02 979 3733
  5. Доц. д-р Светлана Николова
   За контакт:   тел. 02 979 3942
  6. Доц. д-р Стела Симеонова
   За контакт:E-mail: stelas@geophys.bas.bg,   тел. 02 979 3737
  7. Гл. ас. д-р Валентина Протопопова
   За контакт:E-mail: valia.pr@gmail.com,   тел. 02 979 3395
  8. Гл. ас д-р Пламена Райкова – Цанкова
   За контакт:E-mail: praykova@geophys.bas.bg,   тел. 02 979 3965
  9. Ас. д-р Мария Попова
   За контакт:   тел. 02 979 3934
  10. Гл. ас. д-р Емил Ойнаков
   За контакт:E-mail: emil.ilievmg@gmail.com,   тел. 02 979 3310
  11. Гл.ас. Благовеста Бабачкова
   За контакт:   E-mail: vesta68@hotmail.com,   тел. 02 979 3395
  12. Арх. Йордан Милков – Специалист обработка данни
   За контакт:   E-mail: jori@abv.bg,   тел. 02 979 3736
  13. Петър Кирилов – Геофизик
   За контакт:   тел. 02 979 3736
  14. Тихомир Илиев – Геофизик
   За контакт:   тел. 02 979 3736
  15. Радко Вълков – Геофизик
   За контакт:   тел. 02 979 3736,   
  16. Стоян Петров – Техник геофизика
   За контакт:   тел. 02 979 3736
  17. Димитър Лазаров – Техник геофизика
   За контакт:E-mail: dlazarov@abv.bg,   тел. 02 979 3736
  18. Георги Манев – Техник геофизика
   За контакт:   тел. 02 979 3736
  19. Димитър Димитров – Техник геофизика
   За контакт:E-mail: ddimitrov@geophys.bas.bg,   тел. 02 979 3733
  20. Владимир Бойчев – Техник геофизика
   За контакт:   тел. 02 979 3736
  21. Веселин Анчев – Техник геофизика
   За контакт:E-mail: veselinancheff@gmail.com,   тел. 02 979 3736
  22. Драгомир Драгомиров – Техник геофизика
   За контакт:E-mail: drago.n.dragomirov@gmail.com,   тел. 02 979 3736
  23. Валентин Бучакчиев – Техник геофизика
   За контакт:   тел. 02 979 3736

  НАЧАЛО – Състав – Департамент “Сеизмология и Сеизмично инженерство”


  Секция “Сеизмично инженерство” – Състав

  1. доц. д-р Димитър Д. СтефановРъководител Секция
   За контакт:E-mail: dstefanov@geophys.bas.bg,   тел. 02 979 3318
  2. проф. д-р Димитър Димитров
   За контакт:E-mail: dim1959sk@abv.bg, 
  3. доц. д-р Кирил Д. Хаджийски
   За контакт:E-mail: kihad@bas.bg,   тел. 02 979 3957
  4. доц. д-р Антоанета Д. Канева
   За контакт:E-mail: akaneva@geophys.bas.bg,   тел. 02 979 3341
  5. инж. д-р Александър Илиев
   За контакт:E-mail: ailiev@geophys.bas.bg,   
  6. Кинка Занкова Дунева
   – технически организатор

   За контакт:E-mail: clsmeeof@geophys.bas.bg; kduneva@geophys.bas.bg,   тел. 02 979 3383

  НАЧАЛО – Състав – Департамент “Сеизмология и Сеизмично инженерство”

 • Онлайн гео услуги

  Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

  requestaquote-button-bg

  Вашето мнение е важно

  Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

  fillupquestionaire-button-bg