ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Състав

 • Доц. д-р Пламена Райкова – ЦанковаРъководител Департамент
  За контакт:E-mail: plamena.raikova@gmail.com,   тел. 02 979 3965

  1. Чл. кор. дфн Димчо Солаков
   За контакт:E-mail: dsolakov@geophys.bas.bg,   тел. 02 979 3320
  2. Проф. д-р Емил Ботев
   За контакт:E-mail: ebotev@geophys.bas.bg,   тел. 02 979 3356
  3. Доц. д-р Лилия Димитрова
   За контакт:E-mail: lidim@geophys.bas.bg,   тел. 02 979 3733
  4. Доц. д-р Стела Симеонова
   За контакт:E-mail: stelas@geophys.bas.bg,   тел. 02 979 3737
  5. доц. д-р Димитър Д. Стефанов
   За контакт:E-mail: dstefanov@geophys.bas.bg,   тел. 02 979 3318
  6. доц. д-р Кирил Д. Хаджийски
   За контакт:E-mail: kihad@bas.bg,   тел. 02 979 3957
  7. Доц. д-р Ирена Александрова
   За контакт:E-mail: i.alex@abv.bg,   тел. 02 979 3934
  8. доц. д-р Радан Иванов
   За контакт:E-mail: rivanov@geophys.bas.bg,   тел. 02 979 3312
  9. Доц. д-р Емил Ойнаков
   За контакт:E-mail: emil.ilievmg@gmail.com,   тел. 02 979 3310
  10. Гл. ас. д-р Мария Попова
   За контакт:E-mail: m.popova022@gmail.com,   тел. 02 979 3395
  11. гл. ас. д-р Александър Илиев
   За контакт:E-mail: ailiev@geophys.bas.bg,   
  12. Гл.ас. Благовеста Бабачкова
   За контакт:   E-mail: vesta68@hotmail.com,   тел. 02 979 3395
  13. Радко Вълков – Геофизик
   За контакт:   тел. 02 979 3736,   
  14. Тихомир Илиев – Геофизик
   За контакт:   тел. 02 979 3736
  15. Димитър Лазаров – Специалист обработка данни
   За контакт:E-mail: dlazarov@abv.bg,   тел. 02 979 3736
  16. Петър Кирилов – Специалист обработка данни
   За контакт:E-mail: dendihvostpuppey@gmail.com,   тел. 02 979 3736
  17. Владимир Бойчев – Техник геофизика
   За контакт:   тел. 02 979 3332
  18. Георги Манев – Техник геофизика
   За контакт:   тел. 02 979 3736
  19. Делян Илиев – Техник геофизика
   За контакт:   тел. 02 979 3736
  20. Денко Ройдев – Техник геофизика
   За контакт:   тел. 02 979 3736
  21. Димитър Димитров – Техник геофизика
   За контакт:E-mail: ddimitrov@geophys.bas.bg,   тел. 02 979 3733
  22. Людмил Стоилов – Техник геофизика
   За контакт:E-mail: ludmilmetodiev@abv.bg,   тел. 02 979 3736
  23. Димитър Хаджиниколов – Техник геофизика
   За контакт:   тел. 02 979 3736
  24. Илия Банов – Техник геофизика
   За контакт:   тел. 02 979 3736
  25. Кинка Занкова Дунева
   – технически организатор

   За контакт:E-mail: clsmeeof@geophys.bas.bg; kduneva@geophys.bas.bg,   тел. 02 979 3383

 • Онлайн гео услуги

  Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

  Вашето мнение е важно

  Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

  fillupquestionaire-button-bg