ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Състав

Хабилитирани научни работници

 1. Проф. д-р Емил Ботев – Р-л Департамент
  За контакт:   тел. 02 979 3356, E-mail: ebotev@geophys.bas.bg
  Професионална биография

 2. Акад. Людмил Христосков – Председател на НС на НИГГГ
  За контакт:E-mail: chrst@geophys.bas.bg

 3. Чл. кор. дфн Димо Солаков – Зам. директор на НИГГГ
  За контакт:   тел. 02 979 3320, E-mail: dimos@geophys.bas.bg

 4. Проф. д-р Ценка Христова
  За контакт:   тел.02 979 3942, E-mail: cenka@geophys.bas.bg
  Професионална биография

 5. Доц. д-р Лилия Димитрова
  За контакт:   тел. 02 979 3733, E-mail: lidim@geophys.bas.bg
  Професионална биография

Научни работници

 1. Гл.ас. Георги Карамишев
  За контакт:   тел. 02 857 5023
 2. Гл.ас. Благовеста Бабачкова
  За контакт:   тел. 02 979 3395 E-mail: bbach@geophys.bas.bg
 3. Гл.ас. Ирена Александрова
  За контакт:   тел. 02 979 3934, E-mail: i.alex@abv.bg
 4. Гл.ас. Силвия Величкова
  За контакт:   тел. 02 979 3398
 5. Гл.ас. Соня Димитрова
  За контакт:   тел. 02 979 3395
 6. Гл.ас. Светла Маслинкова
  За контакт:   тел. 032 63 4530, E-mail: maslinkova@hotmail.com

Специалисти с висше образование

 1. Илиана Попова – Сеизмолог
  За контакт:   тел. 02 979 3310, E-mail: iliana@geophys.bas.bg
 2. Димитър Лазаров – Инж. – Телекомуникации
  За контакт:   тел. 02 979 3735
 3. Васил Константинов – Инж. – Геофизик
  За контакт:   тел. 02 979 3736
 4. Владимир Георгиев – Инж. – Геофизик
  За контакт:   тел. 02 979 3736
 5. Владимир Бойчев – Инж. – Геофизик
  За контакт:   тел. 02 979 3736
 6. Максим Цоневски – Сеизмолог
  За контакт:   тел. 02 857 5023
 7. Хайрие Файтин – Сеизмолог
  За контакт:   тел. 032 63 4530, E-mail: harie@yahoo.com
 8. Йонка Григорова – Сеизмолог
  За контакт:   тел. 039162180
 9. Светослав Хаджигенчев – Сеизмолог
  За контакт:   тел. 030218357
 10. Елка Вълова – Сеизмолог
  За контакт:   тел. 074875066
 11. Въло Вълов – Сеизмолог
  За контакт:   тел. 074875066
 12. Пламена Райкова – Сеизмолог
  За контакт:   тел. 02 979 3735
 13. Ивайло Папратилов – Сеизмолог
  За контакт:   тел. 02 979 3735
 14. Петър Тодоров – Сеизмолог
  За контакт:   тел. 02 979 3735
 15. Мария Попова – Сеизмолог
  За контакт:   тел. 02 979 3735
 16. Богдан Проданов – Сеизмолог
  За контакт:   тел. 02 979 3735

Техници

 1. Нели Сандева – Техник, сеиз. станция Витоша
  За контакт:   тел. 028575023
 2. Светлана Протопопова – Техник, сеиз. станция Витоша
  За контакт:   тел. 028575023
 3. Цветан Груев – Техник, сеиз. станция София
  За контакт:   тел. 029793736
 4. Георги Вълчев – Техник, сеиз. станция Димитровград
  За контакт:   тел. 039162180
 5. Йордан Георгиев – Техник, сеиз. станция Димитровград
  За контакт:   тел. 039162180
 6. Йорданка Вълчева – Техник, сеиз. станция Димитровград
  За контакт:   тел. 039162180
 7. Илия Гайдов – Техник, сеиз. станция Крупник
  За контакт:   тел. 074875066
 8. Васко Весков – Техник, сеиз. станция Крупник
  За контакт:   тел. 074875066
 9. Георги Качаров – Техник, сеиз. станция Мусомища
  За контакт:   тел. 075160490
 10. Благой Петков – Техник, сеиз. станция Мусомища
  За контакт:   тел. 075160490
 11. Иван Качаров – Техник, сеиз. станция Мусомища
  За контакт:   тел. 075160490
 12. Илиян Качаров – Техник, сеиз. станция Мусомища
  За контакт:   тел. 075160490
 13. Петър Костов – Техник, сеиз. станция Преселенци
  За контакт:   тел. 05734261
 14. Петър Петров – Техник, сеиз. станция Преселенци
  За контакт:   тел. 05734261
 15. Веселин Друмев – Техник, сеиз. станция Преселенци
  За контакт:   тел. 05734261
 16. Слави Лазаров – Техник, сеиз. станция Преселенци
  За контакт:   тел. 05734261
 17. Атанас Танев – Техник, сеиз. станция Ямбол
  За контакт:   тел. 0896660069
 18. Георги Танев – Техник, сеиз. станция Ямбол
  За контакт:   тел. 0896660069
 19. Калчо Пецаров – Техник, сеиз. станция Стражица
  За контакт:   тел. 0896356724
 20. Емел Хасан – Техник, сеиз. станция Провадия
  За контакт:   тел. 0887461198
 21. Даринка Илиева – Техник, сеиз. станция Малопещене
  За контакт:   тел. 09112248
 22. Веселка Колева – Техник, сеиз. станция Оряхово
  За контакт:   тел. 0878332901
 23. Ценко Витанов – Техник, сеиз. станция Павликени
  За контакт:   тел. 061393221
 24. Георги Витанов – Техник, сеиз. станция Павликени
  За контакт:   тел. 061393221
 25. Татяна Белевич – Техник, сеиз. станция Павликени
  За контакт:   тел. 061393221
 26. Владимир Белевич – Техник, сеиз. станция Павликени
  За контакт:   тел. 061393221
 27. Димитър Димитров –Техник, сеиз. станция София
  За контакт:   тел. 02 979 3733

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg