Кирил Хаджийски

Доцент, д-р

Организатор дейности на Националната система за регистрация, анализ и оценка на силни земни движения към Националния институт по Геофизика, Геодезия и География (НИГГГ) към БАН. Бивш ръководител на департамент

„Сеизмично инженерство“ към НИГГГ, научен секретар на ЦЛСМСИ-БАН и ръководител на секция „Експериментална динамика“ към ЦЛСМСИ-БАН. Научни интереси: сеизмичен мониторинг на силни земетръсни въздействия; сеизмично инструментиране и мониторинг на стр. конструкции, съоръжения и паметници на културата; натурни експериментални изследвания на земна среда, стр. конструкции и инженерни съоръжения; обработка, анализ и оценка на сеизмични и експериментални данни; динамична идентификация на стр. конструкции и инженерни съоръжения.

Е-mail: kihad@bas.bg

Телефон: 02/979 3759