image

Димитър Стефанов

Доцент д-р инж.

Ръководител на секция" Сеизмично инженерство" в департамент „Сеизмология и сеизмично инженерство“ към Националния институт по геофизика, геодезия и география - БАН. Специалист с богат опит в областта на сеизмичното инженерство, динамика на конструкциите, моделиране и анализ на строителни конструкции и съоръжения, оценка на сеизмичната уязвимост и сеизмичния риск, стареене и граничен капацитет на строителни конструкции.

Е-mail: dstefanov@geophys.bas.bg dim_stefanov@abv.bg

Телефон: 02/979 3318