Ирена Александрова


Доц. д-р


Квалификация

Научна степен – д-р, 2015 г, България, БАН-НИГГГ. Научно звание – доцент, 2016 г., България, БАН-НИГГГ Научна област: Науки за Земята

Специалност: Сеизмология

ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА ИНТЕРЕСИ И

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ: Моделиране на макросеизмичното поле от земетресения, генерирани в сеизмоактивни зони на територията на България и прилежащите земи; Макросеизмична база данни за територията на България; Оценка на сеизмичната опасност и потенциални щети върху сгради и инфраструктура в населени места; Наблюдение на сеизмичността в сеизмоактивните зони на територията на България и близката околност.

Е-mail: i.alex@abv.bg

Телефон: 02 / 979 3934