image

Пламена Райкова - Цанкова


Доц. д-р


Пламена Райкова - Цанкова е доцент в департамент "Сеизмология и сеизмично инженерство" към Националния институт по Геофизика, Геодезия и География към БАН. От 2009 г., ученият има опит в мониторинга на сеизмичност на територията на България и околностите. Научните интереси и изследователските задачи на учения са фокусирани върху статистическите методи в сеизмологията, спектралния анализ на сеизмични събития, характеристики на фор-афтършокова и роев тип активност, както и оценка на сеизмичната опасност.

Е-mail: plamena.raikova@gmail.com praykova@geophys.bas.bg

Телефон: 02/ 979 3965

Web: https://www.researchgate.net/profile/Plamena_ Raykova2