Радан Иванов

Строителен инженер, д-р

 

Радан Иванов е организатор дейности на Националната система за регистрация, анализ и оценка на силни земни движения към  НИГГГ към БАН.

Научните му интереси са фокусирани върху сеизмичния мониторинг на силни земетръсни въздействия; обработка, анализ и оценка на сеизмични и експериментални данни; експериментална идентификация на динамичните характеристики на строителни конструкции и съоръжения; моделиране и анализ на динамичното поведение и механизмите на разрушаване на строителни конструкции, съоръжения и оборудване с Метод на крайните елементи и Метод на дискретните елементи; сеизмично поведение на подземни тръбопроводи.

 

Е-Mail: rivanov@geophys.bas.bg

 

Телефон: 02/979 3312

Web: https://www.researchgate.net/profile/Radan_Ivanov