Мария Попова


Д-р


Мария Попова е геофизик в департамент "Сеизмология и сеизмично инженерство" към Националния институт по Геофизика, Геодезия и География към БАН.

Основна цел на провежданите от учения изследвания е свързана с хомогенизиране на магнитудните оценки в наличната сеизмологична информация. Създаване на енергетично хомогенизиран каталог, обхващащ историческа и съвременна сеизмичност, реализирана в и около територията на България.

Е-Mail: m.popova022@gmail.com

Телефон: 02/ 979 3395