ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Геодезическа обсерватория „ПЛАНА”

Геодезическа обсерватория „ПЛАНА” при ЦЛВГ се намира на 30 км. югоизточно от София на 1300 м надморска височина. Създадена е през 1969 г. като Станция за наблюдениe на изкуствени спътници на Земята по програма „ИНТЕРКОСМОС”. През 1983 г. е открита официално като геодезическа обсерватория „ПЛАНА” с монтирана апаратура за наблюдения на спътници и съвременна астрономо-геодезическа апаратура.

Обсерваторията е оборудвана със зенитен телескоп, пасажен инструмент, лазерен далекомер, астролябия и камера AФУ-75. Намират се референтни GPS, гравиметрична и височинна точки, с които се осъществява връзката на националните геодезически системи с европейските. Контактите с други институти се свързва с монтираните акселерометър, сеизмограф, автоматична МТО станция, озонометър, модерна йоносферна станция, уреди за екологични изследвания. Разработи се и се извършва монтажа на радиотелескоп за наблюдение на слънчевата радиация и активност. Подготвя се реконструкцията на лазерен спътников далекомер в лидар с цел мониторинг на околната среда. Предстои включването на високоскоростна интернет връзка към сървър в ЦЛВГ, за получаване на нблюдателната информацията в реално време.

Програми

Сътрудничество

Активно сътрудничество за провеждане на съвместни комплексни научни изследвания в Обсеваторията се създаде през 2004 г. между ЦЛВГ и Геофизичният институт /ГФИ/, Географският институт /ГИ/, Централната лаборатория по сеизмична механика и сеизмично инженерство /ЦЛСМСИ/ и Централната лаборатория по обща екология /ЦЛОЕ/ при БАН. Двустранно научно сътрудничество съществува между ЦЛВГ и Университета по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/, както и с катедри от Физическия факултет на Софийския университет – Астрономия, Метеорология и Геофизика, както и с ядрена техника и енергетика с Техническия университет.

Научни програми и проекти

Обсерваторията на ЦЛВГ е включена в редица международни научноизследователски проекти и наблюдателни кампании в Европа и Средиземноморието. Това са EPOCH, EUREF, TECTOSCOPE, SELF II, UNIGRACE и други. Данните от провежданите наблюдения даде възможност на участващите институти да се включат в международни проекти, а именно COST, 7FP, LTP, RILA, проекти на ESF, NATO и Swiss NSF.

Галерия

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg