ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Конкурси


Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в НИГГГ – БАН


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на Пламена Георгиева Райкова, редовен докторант в НИГГГ-БАН за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност “Сеизмология и вътрешен строеж на Земята” на тема “Характеристики на фор-афтършокова и роев тип активност за територията на България и околностите” ще се проведе на 26.05.2017 г. от 14 ч. в зала 101 на НИГГГ-БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 3, на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Научно жури:

Външни членове

 1. проф. дфн Петър Ставрев (рецензия)
 2. проф. д-р Радослав Наков (становище)
 3. проф. д-р Николай Добрев (становище)
 4. резервен член – проф. дфн Гоце Тенчов

Вътрешни членове

 1. чл.-кор. Димчо Солаков (становище)
 2. доц. д-р Ирена Александрова (рецензия)
 3. резервен член – доц. д-р Стела Симеонова

Автореферат на дисертационния труд


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на Методи Иванов Методиев, редовен докторант в НИГГГ-БАН за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност “Земен магнетизъм и гравиметрия” на тема “Регионални особености на динамиката на геомагнитното поле на територията на Балканския полуостров” ще се проведе на 29.05.2017 г. от 15 ч. в зала 101 на НИГГГ-БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 3, на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Научно жури:

Външни членове

 1. проф. дфн Петър Ставрев (рецензия)
 2. проф. дфн Стефан Димовски (становище)
 3. доц. д-р Иван Бъчваров (рецензия)
 4. резервен член – доц. д-р Илия Чолаков

Вътрешни членове

 1. проф. дфн Даниела Йорданова (становище)
 2. доц. д-р Петя Трифонова (становище)
 3. резервен член – проф. д-р Диана Йорданова

Автореферат на дисертационния труд


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на Ивелина Христова Георгиева, редовен докторант в НИГГГ-БАН за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност “Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство” на тема “Локални процеси на пренос и химични трансформации в атмосферата” ще се проведе на 12.05.2017 г. от 15 ч. в зала 101 на НИГГГ-БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 3, на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Научно жури:

Външни членове

 1. проф. дфн Екатерина Бъчварова (становище)
 2. проф. д-р Димитър Атанасов (рецензия)
 3. доц. д-р Емилия Георгиева (становище)
 4. резервен член – доц. д-р Мария Коларова

Вътрешни членове

 1. чл.-кор. Костадин Ганев (становище)
 2. доц. д-р Ренета Димитрова (рецензия)
 3. резервен член – чл.-кор. Николай Милошев

Автореферат на дисертационния труд


Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg