Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География

10 години НИГГГ - БАН!   Честит юбилей!


НИГГГ извършва фундаментални и научно-приложни изследвания, обслужващи държавата и обществото с мониторингова и експертна информация, анализи и оценки. НИГГГ се състои от 4 Департамента.


5departmenets-icoГЕОФИЗИКА

5departmenets-icoСЕИЗМОЛОГИЯ И СЕИЗМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО

5departmenets-icoГЕОДЕЗИЯ

5departmenets-icoГЕОГРАФИЯ

ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Новини

Програма на онлайн работна среща по проект: "Картиране и оценка за нуждите на интегрираните екосистемни сметки (Mapping and Assessment for Integrated Ecosystem Accounting – MAIA), "HORIZОN 2020".
   22.05.2020

Промяна на датите, свързани с провеждането на Европейска работна среща на тема: "КАРТИРАНЕ И ОЦЕНКА ЗА НУЖДИТЕ НА ИНТЕГРИРАНИТЕ ЕКОСИСТЕМНИ СМЕТКИ" ...
   07.05.2020

1st International conference on ENVIROnmental protection and disaster RISKs ...
   15.04.2020

Покана за Европейска работна среща на тема: "КАРТИРАНЕ И ОЦЕНКА ЗА НУЖДИТЕ НА ИНТЕГРИРАНИТЕ ЕКОСИСТЕМНИ СМЕТКИ" - от 26 до 29.05.2020 включително ...
   25.02.2020

МОН финансира дейностите за втората година на проект НАЦИОНАЛЕН ГЕОИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР (НГИЦ) като част от НПКНИ 2017-2023
   18.12.2019

Гл. ас., д-р Методи Методиев спечели награда за млади учени "Проф. Марин Дринов" в направление "Климатични промени, рискове и природни ресурси"

Х-ти Балкански геофизичен конгрес

Гл.ас. д-р Ивелина Георгиева е удостоена с награда за най-успешни проекти по Програма за подпомагане на млади учени и докторанти на БАН

Международното състезание за ученици "Карстът – последното "бяло петно"на планетата Земя"

Проф. дн. Даниела Йорданова спечели наградата "Питагор" на Министерството на образованието и науката за съществен принос в развитието на науката в областта за природни и инженерни науки.

Архив

Оперативна научно-изследователска дейност

Мониторингова научно-оперативна дейност на НИГГГ при БАН

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg