Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География

НИГГГ извършва фундаментални и научно-приложни изследвания, обслужващи държавата и обществото с мониторингова и експертна информация, анализи и оценки. НИГГГ се състои от 4 департамента:


5departmenets-icoГЕОФИЗИКА

5departmenets-icoСЕИЗМОЛОГИЯ И СЕИЗМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО

5departmenets-icoГЕОДЕЗИЯ

5departmenets-icoГЕОГРАФИЯ

и

5departmenets-icoЦЕНТЪР ПО ХИДРОЛОГИЯ И ВОДНО СТОПАНСТВО

ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Новини

07.12.2023, Рим (Италия), 21st EPOS General Assembly. Status: Accepted!
https://www.ics-c.epos-eu.org/
11.12.2023

Откриване на инфраструктурен комплекс:
Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии
26.10.2023

СКРЪБНА ВЕСТ - Проф. дн. Иван Георгиев


Нов образователен портал
География на България
разработен от екип на НИГГГ и Геополиморфик ООД, стартира в помощ на учители, ученици и всички хора с изследователски дух. Той е част от дейностите на Националния геоинформационен център за популяризиране на данните, продуктите и услугите на центъра, финансирани от МОН по НПКНИ 2020-2027.
15.09.2023

През м. юли се проведе иновативното обучение на една от научно-образователните школи на Националния геоинформационен център (обект НПКНИ) финансиран от МОН. Вълнуващите преживявания и методическите цели на обучението
За и чрез карста
са разказани подробно в нашия story-map.
18.09.2023

В БАН стартира Програмата за подпомагане на млади учени и постдокторанти финансирана от МОН

Бенефициенти по програмата
Карта за оценка на проектното предложениe
Условия за кандидатстване


ПИСМО относно:
План за насърчаване равенството между мъжете и жените в БАН


 

АРХИВ

Обяви

Съгласно разпоредбите на Правилника за дейността на НИГГГ-БАН, на 04.10.2022 г. (вторник) от 13:00 ч. в зала 101 на института ще се състои присъствено заседание на Общото събрание на учените

   ПОКАНА

   26.09.2022


КОНКУРС за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022-2023 г.

   ОБЯВА
   СПЕЦИАЛНОСТИ

   12.09.2022


Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Длъжност в екипа за изпълнение - Изследовател R1
Срок за подаване на документите: от 22.08.2022 г. до 29.08.2022 г.

19.08.2022

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Длъжност в екипа за изпълнение - Изследовател R1
Срок за подаване на документите: от 22.08.2022 г. до 29.08.2022 г.

19.08.2022

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Длъжност в екипа за изпълнение - Изследовател R2
Срок за подаване на документите: от 22.08.2022 г. до 29.08.2022 г.

19.08.2022

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Длъжност в екипа за изпълнение - Изследовател R2
Срок за подаване на документите: от 22.08.2022 г. до 29.08.2022 г.

19.08.2022

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Длъжност в екипа за изпълнение - Изследовател R4
Срок за подаване на документите: от 22.08.2022 г. до 29.08.2022 г.

19.08.2022

На 20 януари 2022 г. (четвъртък) от 14:00 часа ще се проведе съвместно онлайн заседание на Научния съвет и Общото събрание на НИГГГ с дневен ред ...

Join Zoom Meeting
Meeting ID: 857 0291 4434
Passcode: 075277
Работна версия на отчетаПроцедури по ЗРАСРБ


Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии - АРХИВ


Център за върхови постижения "Наследство БГ" - АРХИВ


Оперативна научно-изследователска дейност

Мониторингова научно-оперативна дейност на НИГГГ при БАН

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg