Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География

НИГГГ извършва фундаментални и научно-приложни изследвания, обслужващи държавата и обществото с мониторингова и експертна информация, анализи и оценки. НИГГГ се състои от 4 Департамента.


5departmenets-icoГЕОФИЗИКА

5departmenets-icoСЕИЗМОЛОГИЯ И СЕИЗМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО

5departmenets-icoГЕОДЕЗИЯ

5departmenets-icoГЕОГРАФИЯ

ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Новини

Международното състезание за ученици "Карстът – последното "бяло петно"на планетата Земя"

Проф. дн. Даниела Йорданова спечели наградата "Питагор" на Министерството на образованието и науката за съществен принос в развитието на науката в областта за природни и инженерни науки.

Софийски фестивал на науката 2019 г.

Департамент "География" при НИГГГ – БАН взе участие в V-ти Географски фестивал

На 16 Октомври 2018 от 10 ч. в големия салон на БАН ще се проведе публично представяне на проект BG05M2OP001-1.001-0003 "Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии"

СЕМИНАР: Екосистемните услуги – инструмент за устойчиво управлението на природните ресурси и вземане на решения

ПОКАНА ЗА изложба,
посветена на 150-та годишнина от рождението основоположника на българската географска наука, на Акад. Анастас Иширков. Можете да посетите изложбата до 12.07.2018 г.

СРЕЩА НА НАУКАТА С ХОРАТА
община Чипровци, 01.06.2017 г.

Сътрудничество между Република България и Европейската космическа агенция

Научен отчет на НИГГГ за 2017 г.

Научен отчет на НИГГГ за 2016 г.

Научен отчет на НИГГГ за 2015 г.

Научен отчет на НИГГГ за 2014 г.

Научен отчет на НИГГГ за 2013 г.

Научен отчет на НИГГГ за 2012 г.

Периодични издания на НИГГГ

Българско геофизично списание

Проблеми на географията
geoproblems.eu

Висша геодезия

Централна библиотека - БАН

Книги и сборници от научни конференции

Оперативна научно-изследователска дейност

Мониторингова научно-оперативна дейност на НИГГГ при БАН

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg