07.12.2023, Рим (Италия), 21st EPOS General Assembly. Status: Accepted!

България е пълноправен член на единствената по рода си Европейска научна инфраструктура в областта на Науките за Земята - EPOS ERIC (European Plate Observing System). Това е резултат от дългогодишната работа на екипа на @НИГГГ-БАН и доверието и подкрепата, която получихме от Министерство на образованието и науката.

Сеизмология, GNSS, геомагнитни наблюдения, геоложки данни, лабораторни изследвания са сред данните, които са достъпни чрез портала на EPOS ERIC.

Важна крачка за развитието на научните изследвания, предотвратяването на природни бедствия и подобряването на живота ни на нашата планета.