Стефан Генчев


специалист географ


Стефан Генчев е специалист географ в секция ГИС, към деп. География към Националния институт по Геофизика, Геодезия и География към БАН от 2010г., а от април 2015г. и докторант на свободна подготовка към НИГГГ-БАН. Интересите му включват мониторинг на измененията на земното покритие и промените и земеползването на избрани части от територията на Република България. Стефан Генчев е автор и съавтор в определен брой публикации на тази тема.

E-mail: st.genchev85@abv.bg; sgenchev@geophys.bas.bg

Телефон: 02 / 979 3377

Web: https://www.researchgate.net/profile/Stefan_ Genchev2