Таня Тренкова


Изследовател


Секция ГИС Департамент География

Национален институт по геофизика, геодезия и география,

Българска академия на Науките Области на научен интерес:

управление на водите, морска екология, морско право ; хидрология, ОВОС, ГИС, web-базирани приложения

E-mail: trenkova@mail.bg

Телефон: 02 / 979 3377

Web: http://www.niggg.bas.bg