Марина Райкова

 

Марина Райкова работи като географ в Национален институт по геофизика, геодезия и география към БАН. Има магистърска степен по „Туризъм“. Научните й интереси са в областта на географията на транспорта, туризма, туристическите ресурси, биоземеделието, устойчивото развитие, винопроизводството, културно-историческото наследство на България. Има дългогодишен опит като пътнически агент и туроператор.

Е-Mail: marinanikova@yahoo.com

 

Телефон: 02 / 979 33 63

Web: http://www.niggg.bas.bg