Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География

НИГГГ извършва фундаментални и научно-приложни изследвания, обслужващи държавата и обществото с мониторингова и експертна информация, анализи и оценки. НИГГГ се състои от 4 Департамента


5departmenets-icoГЕОФИЗИКА

5departmenets-icoСЕИЗМОЛОГИЯ И СЕИЗМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО

5departmenets-icoГЕОДЕЗИЯ

5departmenets-icoГЕОГРАФИЯ

и

5departmenets-icoЦЕНТЪР ПО ХИДРОЛОГИЯ И ВОДНО СТОПАНСТВО

ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Новини

ПИСМО относно:
План за насърчаване равенството между мъжете и жените в БАН

VI-то издание на международната географска нощ "GeoNight 2022"
Програма
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 842 7079 6528
Passcode: 046995
Допълнителна информация


Покана за участие в 2nd EnviroRisks Conference, 06-10 June 2022, Sofia, Bulgaria
Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в сборник на Springer или в специализирано издание на CMDR COE (NATO)

Протестна декларация на ОС на БАН относно предвидената субсидия за 2022 г.

Международен конкурс "Карст под защита - дар за поколенията" ...
Краен срок за участие: 29 април 2022 г.

 

 

АРХИВ

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg