image


Петър Стефанов


Петър Стефанов е географ в секция "Физическа география" на департамент "География" в НИГГГ-БАН. Научните интереси и изследователската му дейност са в областта на карстологията и карстовите геосистеми.

Научните интереси и изследователската му дейност са в областта на карстологията и карстовите геосистеми. Разработва експериментално оригинална научно-методическа платформа ProKARSTerra за изследване на карста, базирана на геосистемния подход. Организатор е на Експерименталната лаборатория по карстология в НИГГГ-БАН (http://www.prokarstterra.bas.bg) и на мрежа за интегриран мониторинг на моделни карстови геосистеми (МИКС) в България. Автор е на повече от 90 научни и 140 научно-популярни публикации. Ръководител или участник в 60 научни проекта, в т.ч. 3 на ЮНЕСКО. Организатор на 5 международни научно-практически форума (2002, 2005, 2012, 2015, 2019), от които 4 посветени на карста. Участник в национални и международни експедиции за изследване на карста, в т.ч. в Куба (1988) и Китай (1990). Поддържа 3 международни научни мрежи, 2 от които са базирани в НИГГГ-БАН. Редактор на списание ГЕОграфия `21 (2003-2011). Автор на учебни помагала и учебник по природна/физическа география (1995, 2000) и на специализирана образователна стратегия ProKARSTerra-Edu за иновативно обучение и образование за/чрез карста.

Mail:

psgeo@abv.bg

Phone: 02 / 979 33 75

Web: http://www.niggg.bas.bg http://prokarstterra.bas.bg/