юя

Гергана Петкова


Технически организатор


Гергана Петкова работи като технически организатор към секция ГИС на департамент „География“ при НИГГГ-БАН.

През 2019 г. записва бакалавърска програма „География” в СУ „Св. Климент Охридски“.

Научните ѝ интереси са свързани с екосистемните услуги, климатологията, геоинформационни системи, дистанционни методи на изследване, регионалната география, политическата география, демографията.

Е-Mail: gpzhivkova@gmail.com

Телефон: +359 (0) 2/979 3369; +359 (0) 878 818059

Web: https://www.researchgate.net/profile/Gergana- Petkova-5