D:\Vance\viber_image_2019-10-16_21-45-46.jpg


Географ Иванка Ботева работи като редактор на сп. „Проблеми на географията“ в департамент География към Националния институт по Геофизика, Геодезия и География към БАН. Редактор е и на редица научни трудове с географска тематика – монографии, речници, книги и др.

Mail: iboteva@abv.bg

Телефон: 359 02/979 32-14