Борис Казаков Гл. ас. д-р


Борис Казаков е главен асистент в Национален институт по геофизика, геодезия и география при БАН, в департамент „География”. Научноизследователската му дейност е в областта на географията на населението и селищата, геодемографията, социално- икономическата география, селското население и типология на населените места. Участвал е в редица вътрешно институтски и международни проекти, автор и съавтор е на над 25 научни публикации издадени в страната и чужбина.

Е-Mail: boriskazakov1@gmail.com

Телефон: +359877111966

Web: