image

Емилия Черкезова

Доцент д-р


Емилия Черкезова е доцент в секция „ГИС“,

департамент „География“ на Националния институт по

геофизика, геодезия и география при БАН.

Тя има опит и научни интереси в следните области:

географски информационни системи, дистанционни

Mail:etch91@geophys.bas.bg, eti2015@abv.bg

изследвания, геоморфология и палеогеография,

геоархеология, земно покритие и земеползване,

Phone: +359 2 979 3355

природни опасности и рискове, климатични промени и

промени в околната среда. Нейната изследователска

дейност е свързана с приложение на географските

Web: niggg.bas.bg

информационни системи (ГИС) и дистанционни

изследвания в тези и други области.