Антонина Атанасова е географ към секция "Икономическа и социална география". От 2017 г. е магистър по "Планиране и управление на териториалните системи", а от 2018 г. и по "Регионална сигурност".

Научните й интереси са свързани с градоустройственото планиране и интелигентни градове. Има дългогодишен опит в управлението на проекти и разработването на демографски, икономически, социални планове, анализи и стратегии.

Е-Mail: antoninaatanasova19@abv.bg

Телефон: 02 979 3371

Web: