imageинж. Ивайло Карабойков


Ивайло Карабойков съдейства за развитието на IT инфраструктурата в секция "Географски информационни системи", департамент География – Националния институт по Геофизика, Геодезия и География към БАН. Интересите му са свързани със създаване, внедряване и поддържане на комплексни ИТ решения, основно базирани на технологии с отворен код и отворени стандарти.

Е-mail: karabojkov@kit.bg

Телефон: +359 89 798 6088