Атанас Китев


Гл. ас. д-р


Атанас Китев работи като главен асистент в секция

„ГИС”, департамент география в Националния институт по Геофизика, Геодезия и География към БАН. Постъпва на работа през 2017 г. Интересите и изследванията му са насочени в сферата на ландшафтната екология, анализ на ландшафтната структура, оценка на природните ресурси, дистанционни изследвания и географски информационни системи (ГИС).

Е-mail: atanaskitev@abv.bg

Телефон: 02 / 979 3609