image

Стоян Недков


Доцент д-р


Стоян Недков е доцент департамент

„География“ към НИГГГ-БАН. Изследователската му работа е съсредоточена в областта на ландшафтната екология, екосистемните услуги и приложението на Географски информационни системи (ГИС) в изследването на околната среда. Преподавал е Софийски университет, университетите в Залцбург (Австрия) и Йоенсуу (Финландия). Член е на изпълнителния съвет на Ecosystem Services Partnership, експерт към Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services.

Е-mail: snedkov@abv.bg

Телефон: 02 / 979 3360

Web: https://www.researchgate.net/profile/Stoyan_ Nedkov