юяДиляна Стефанова

Доц. д-р


Доц. д-р Диляна Стефанова работи в секция „Икономическа и социална география“ в департамент

„География“ към Националния институт по Геофизика, геодезия и география към БАН. Научните интереси и изследователската и дейност са в областта на трансформацията на отрасловата заетост на населението, демографски проблеми и регионални различия, социално - икономически аспекти на карстовите геосистеми, туризъм в карстови територии, пещерен туризъм, социално-икономически мониторинг в защитени карстови територии, формално и неформално образование и обучение за и чрез карста. Автор на повече от 50 научни публикации.

Е-Mail: dili_stefanova@abv.bg

Телефон: 02/979 33 75

Web: http://www.niggg.bas.bg http://prokarstterra.bas.bg/ http://www.prokarstterra.bas.bg/lab/EN/index.html https://www.researchgate.net/profile/ Dilyana_Stefanova?ev=hdr_xprf