Десислава Полеганова

Географ

Десислава Полеганова е географ специалист в секция "Икономическа и социална география", департамент „География“ на Националния институт по Геофизика, геодезия и география при БАН. Завършила е Софийски университет с магистърска степен по "География" и специализация в областта на „Икономическа география, стопански отрасли и комплекси” (1998 г.).

Научните и изследователски й интереси са свързани с регионалната география, политическата география, поведенческата география, методика на обучението по география. Има дългогодишен преподавателски опит във висшето образование (1999-2016 г.), редица публикации в български и чуждестранни издания и участие в научно-изследователски проекти.

 

Е-mail:dpoleganova@yahoo.com

 

Телефон: + 359 2 / 979 33 92