ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Ръководство

Директор:

Чл.-кор. проф. дн Николай МИЛОШЕВ

тел.: 02 979 3331


Заместник Директори:

проф. д-р Стоян Недков

тел.: 02 979 3360

проф. д-р Георги Гаджев

тел.: 02 979 3303

Научен Секретар:

доц. д-р Александра Равначка

тел.: +358 893 665 884

Научен съвет на НИГГГ:

Академична длъжност, научна степен, име

1.

чл.-кор. проф. дн Димчо СолаковПредседател

2.

проф. дфн Костадин ГаневЗам.-председател

3.

проф. д-р Георги ЖелезовСекретар

4.

чл.-кор. проф. дн Николай Милошев

5.

проф. дфн Даниела Йорданова

6.

проф. д-р Диана Йорданова

7.

проф. д-р Георги Гаджев

8.

проф. д-р Стоян Недков

21.

проф. д-р Надежда Илиева

9.

доц. д-р Борислав Андонов

10.

доц. д-р Петя Трифонова

11.

доц. д-р Мария Аврамова

12.

доц. д-р Лилия Димитрова

13.

доц. д-р Ирена Александрова

14.

доц. д-р Пламена Райкова-Цанкова

15.

доц. д-р Николай Димитров

16.

доц. д-р Мила Атанасова-Златарева

17.

доц. д-р Цветан Коцев

18.

доц. д-р Петър Ножаров

19.

доц. д-р Велимира Стоянова

20.

доц. д-р Александра Равначка

22.

доц. д-р Десислава Вараджакова

23.

доц. д-р Емилия Черкезова

24.

доц. д-р Мариан Върбанов

25.

доц. д-р Крася Колчева

 

гл.ас. д-р Румяна Божилова
(млад учен със съвещателен глас)

Протоколи от заседанията на Научния съвет

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg