ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Ръководство

Директор:

Чл.-кор. проф. д.н. Николай МИЛОШЕВ

тел.: 02 979 3331

e-mail: miloshev@geophys.bas.bg


Заместник Директор:

Чл.кор. проф. дфн Димчо СОЛАКОВ

тел.: 02 979 3320

e-mail: dimos@geophys.bas.bg

Заместник Директор:

Проф. дтн инж. Иван ГЕОРГИЕВ, представител в ДС

тел.: 02 979 3302

e-mail: ivan@bas.bg

Научен Секретар:

Проф. д-р Марияна НИКОЛОВА

тел.: 02 979 3390

e-mail: mn@bas.bg

Научен съвет на НИГГГ:

Звание, степен, име

E-mail

1.

чл.-кор. Николай Милошев– Председател

miloshev@geophys.bas.bg

2.

проф. дфн Костадин Ганев – Зам.-председател

kganev@geophys.bas.bg

3.

доц. д-р Боян Кулов – Секретар

bkoulov@yahoo.com

4.

акад. Георги Милошев

gmiloshev@geophys.bas.bg

5.

акад. Людмил Христосков

chrst@geophys.bas.bg

6.

акад. Тодор Николов

tgnikolov@abv.bg

7.

чл.-кор. Димчо Солаков

dimos@geophys.bas.bg

8.

проф. дтн Иван Георгиев

ivan@bas.bg

9.

проф. дтн Явор Чапанов

astro@bas.bg

10.

проф. д-р Светослав Симеонов

simeonov@geophys.bas.bg

11.

проф. д-р Диана Йорданова

vanedi@geophys.bas.bg

12.

проф. д-р Наталия Килифарска

natalka@geophys.bas.bg

13.

проф. д-р Емил Ботев

ebotev@bas.bg

14.

проф. д-р Зоя Матеева

zoyam@abv.bg

15.

проф. д-р Марияна Николова

mknikolova@gmail.com

16.

проф. д-р Радослав Наков

radnac@geology.bas.bg

17.

проф. д-р Валери Спиридонов

Valery.Spiridonov@meteo.bg

18.

проф. дгн Румяна Вацева

rvatseva@gmail.com

19.

доц. д-р Лилия Димитрова

ldimitrova@geophys.bas.bg

20.

доц. д-р Кирил Хаджийски

kihad@bas.bg

21.

доц. д-р Димитър Стефанов

dstefanov@geophys.bas.bg

22.

доц. д-р Керанка Василева

ker@bas.bg

23.

доц. д-р Мариан Върбанов

marian.varbanov@gmail.com

24.
 

доц. д-р Георги Гаджев
(млад учен със съвещателен глас)

ggadjev@geophys.bas.bg
 

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg