ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Ръководство

Директор:

Чл.-кор. проф. дн Николай МИЛОШЕВ

тел.: 02 979 3331


Заместник Директори:

проф. дн Иван Георгиев

тел.: 02 979 3302

проф. д-р Диана Йорданова

тел.: 02 979 3958

доц. д-р Петя Трифонова

тел.: 02 979 3940

Научен Секретар:

проф. д-р Стоян Недков

тел.: 02 979 3360

Научен съвет на НИГГГ:

Звание, степен, име

1.

чл.-кор. проф. дн Димчо СолаковПредседател

2.

проф. дфн Костадин ГаневЗам.-председател

3.

проф. д-р Боян КуловСекретар

4.

чл.-кор. проф. дн Николай Милошев

5.

проф. дн Иван Георгиев

6.

проф. дн Даниела Йорданова

7.

проф. д-р Диана Йорданова

8.

проф. д-р Марияна Николова

19.

проф. д-р Стоян Недков

9.

доц. д-р Георги Гаджев

10.

доц. д-р Борислав Андонов

11.

доц. д-р Петя Трифонова

12.

доц. д-р Лилия Димитрова

13.

доц. д-р Ирена Александрова

14.

доц. д-р Димитър Стефанов

15.

доц. д-р Николай Димитров

16.

доц. д-р Мариан Върбанов

17.

доц. д-р Георги Железов

18.

доц. д-р Цветан Коцев

20.

доц. д-р Надежда Илиева

21.

Доц. д-р Диляна Стефанова

22.

акад. Георги Милошев

23.

акад. Людмил Христосков

23.

проф. д-р Радослав Наков

24.
 

гл.ас. д-р Атанас Китев
(млад учен със съвещателен глас)

Протоколи от заседанията на Научния съвет

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg