ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Ръководство

Директор:

Чл.-кор. проф. дн Николай МИЛОШЕВ

тел.: 02 979 3331


Заместник Директори:

проф. дн Иван Георгиев

тел.: 02 979 3302

проф. д-р Диана Йорданова

тел.: 02 979 3958

доц. д-р Петя Трифонова

тел.: 02 979 3940

Научен Секретар:

доц. д-р Стоян Недков

тел.: 02 979 3360

Научен съвет на НИГГГ:

Звание, степен, име

1.

чл.-кор. проф. дн Димчо СолаковПредседател

2.

проф. дфн Костадин ГаневЗам.-председател

3.

доц. д-р Боян КуловСекретар

4.

чл.-кор. проф. дн Николай Милошев

5.

проф. дн Иван Георгиев

6.

проф. дн Даниела Йорданова

7.

проф. д-р Диана Йорданова

8.

проф. д-р Марияна Николова

9.

доц. д-р Георги Гаджев

10.

доц. д-р Борислав Андонов

11.

доц. д-р Петя Трифонова

12.

доц. д-р Лилия Димитрова

13.

доц. д-р Ирена Александрова

14.

доц. д-р Димитър Стефанов

15.

доц. д-р Николай Димитров

16.

доц. д-р Мариан Върбанов

17.

доц. д-р Георги Железов

18.

доц. д-р Цветан Коцев

19.

доц. д-р Стоян Недков

20.

доц. д-р Надежда Илиева

21.

доц. д-р Диляна Стефанова

22.

акад. Георги Милошев

23.

акад. Людмил Христосков

23.

акад. Тодор Николов

23.

проф. д-р Радослав Наков

24.
 

гл.ас. д-р Пламена Райкова
(млад учен със съвещателен глас)

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg