юяВелимира Стоянова Гл. ас. д-р


Гл. ас. д-р Велимира Стоянова работи като главен асистент в департамент "География" към Националния институт по Геофизика, Геодезия и География към БАН. Интересите ѝ са в областта на замърсяването на подземните води с арсен и тежки метали, уязвимост и риск за замърсяване на подземните води с тежки метали и арсен и географските информационни системи.

Е-Mail: velimira_asenova@abv.bg/ stoyanovavelimira@gmail.com


Телефон: 359 2 979 - 3396

Web: https://www.researchgate.net/profile/Velimira_Stoyanov