image


Петър Ножаров


Доцент, д-р


Петър Ножаров е доцент в секция

„Физическа география“, департамент

„География“ в Националния Институт по Геофизика, Геодезия и География, Българска Академия на Науките. Неговите научни интереси са в областта на климатологията, физическата география, климатичните промени, замърсяването на въздуха, моделирането на климата, статистическото прецизиране, аерозолите, туризма и др.

E-mail: pnojarov@abv.bg

Телефон: 02 / 979 3374; 0885 049 958

Web: https://www.researchgate.net/profile/Peter_ Nojarov