Доц. д-р Десислава Вараджакова

 

Доц. д-р Вараджакова работи в секция „Икономическа и социална география“ на департамент „География“ в Националния институт по Геофизика, геодезия и география към БАН. Научните ѝ  интереси са в областта на туризма и в частност икономически и териториални аспекти на туристическата индустрия. Има дългогодишен преподавателски опит. Автор е на над 50 научни публикации.

Е-Mail: dvaradzhakova@gmail.com

Телефон: 02/973 33 93

Web: