image


Георги Железов


Доц. д-р


Георги Железов работи като доцент в департамент "География" към Националния институт по Геофизика, Геодезия и География към БАН. От 2001 г., ученият има опит във физическата география, ландшафтната екология и картографията. Научните интереси и изследователски проекти на учения са фокусирани върху състоянието и динамиката на ландшафтното разнообразие, пространственото моделиране на природни системи и анализ на екосистемни услуги.

Е-mail: gzhelezov@abv.bg; gzhelezov@geophys.bas.bg

Телефон: 02 / 979 3304