image

Николай Димитров


Доц. д-р


Николай Димитров е доцент в департамент "Геодезия" към Националния институт по Геофизика, Геодезия и География към БАН. Научните интереси и изследователските задачи на учения са фокусирани върху изследване на съвременните движения на земната кора; обработка и анализ на лазерни наблюдения на ИСЗ за оценяване на компонентите на земното гравитационно поле и параметрите на ориентация на Земята.

E-mail: ndimitrov@geophys.bas.bg

Телефон: 02 / 979 3313

Web:

https://www.researchgate.net/profile/Nikolay_Dimitrov7