Борислав Андонов


Доц. д-р


Борислав Андонов е доцент в департамент „Геофизика” към Националния институт по Геофизика, Геодезия и География към БАН. В последните 15 години основната работа на учения е върху емпирични модели за прогнозиране на геофизични полета. Той е част от екипа, който разработи модел за краткосрочно прогнозиране на геомагнитната активност. Също така е участвал в разработването два модела за прогнозиране на Тоталното Електронно Съдържание (TEC). Ученият продължава да работи и в момента върху моделирането и прогнозирането на TEC.

Е-mail: bandonov@geophys.bas.bg

Телефон: 02/ 979 3337

Web: https://www.researchgate.net/profile/B_Andonov