Румяна Божилова


Физик


Румяна Божилова е физик в департамент "Геофизика" към Националния институт по Геофизика, Геодезия и География към Българска академия на науките. Научните интереси и изследователските задачи на учения са насочени върху изучаването на геомагнитното поле, галактичните космични лъчи, геомагнитните бури и влиянието им върху йоносферата.

Е-mail: tash@mail.bg rbojilova@geophys.bas.bg

Телефон: 02/ 979 3308

Web: https://www.researchgate.net/profile/Rumiana_Bojilova