image


Надежда Илиева


Доц. д-р


Надежда Илиева е ръководител на секция "Икономическа и социална география", департамент География – Националния институт по Геофизика, Геодезия и География към БАН. Научните интереси и изследователските задачи на учения са фокусирани върху етническата география, пространствената сегрегация на ромите в градското пространство, депопулационните процеси, пространственото планиране, географските информационни системи, обучението по география.

Е-mail: nadeto.ilieva@abv.bg

Телефон: 02 / 979 3368