image


Петя Трифонова


PhD, MSc, BSc.


Д-р Петя Трифонова е доцент в НИГГГ-БАН, ръководител на Геомагнитната служба в института. Има над 15 години професионален опит, включително и като студентски преподавател и ръководител на докторанти. Петя е експерт в обработката на геофизични данни, анализ и интерпретация на гравитационни и геомагнитни аномалии. В сътрудничество с останалите департаменти тя участ ва в множество различни проекти, включващи оценка на сеизмичния хазарт, природните бедствия и риска за района на Балканите.

Е-mail: p.trifonova@abv.bg

Телефон: 02 / 979 3940

Web: https://www.researchgate.net/profile/Petya_Trifonova