ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Състав

 • Проф. дфн Даниела (Нели) Йорданова – Ръководител Департамент
  За контакт:   тел. 979 3958, E-mail: vanedi@geophys.bas.bg   CV

 • Секция “Физика на атмосферата”

  Секция “Физика на йоносферата”

  Секция “Земен магнетизъм”


  Секция “Физика на атмосферата”

  1. Проф. д-р Георги Гаджев – Ръководител секция
   За контакт:   тел. 979 3303, E-mail: ggadjev@geophys.bas.bg
  2. Акад. Георги Милошев
  3. Чл.-кор. Проф. Костадин Ганев
   За контакт:   тел. 979 3307E-mail: kganev@geophys.bas.bg
  4. Доц. д-р Ивелина Георгиева
   За контакт:   тел. 979 3328 E-mail: iivanova@geophys.bas.bg
  5. Доц. д-р Владимир Иванов
   За контакт:   тел. 979 3346 E-mail: vivanov@geophys.bas.bg
  6. Пламен Мухтаровспециалист обр. данни
   За контакт:   тел.979 3955, E-mail: pmuhtarov@geophys.bas.bg
  7. Димитър Сираковметеоролог
   За контакт:   тел.979 3308, E-mail: dimiter.syrakov@meteo.bg
  8. Мария Проданова-Бояджиеваметеоролог
   За контакт:   тел.979 3308, E-mail: maria.prodanova@meteo.bg
  9. Момчил Дечев – физик
   За контакт:   тел.979 3346

  НАЧАЛО – Състав – Департамент “Геофизика”


  Секция “Физика на йоносферата”

  1. Доц. д-р Борислав АндоновРъководител секция
   За контакт:   тел. 979 3337 E-mail: bandondv@geophys.bas.bg
  2. Доц. д-р Мария Шамати
   За контакт:   тел. 979 3311 E-mail: mchamati@geophys.bas.bg
  3. Гл. ас. д-р Румяна БожиловаФизик
   За контакт:   тел. 979 3339, E-mail: tash@mail.bg
  4. Маргарита Серафимова-Василева – Физик
   За контакт:   тел. 979 3337, E-mail: mserafimova@geophys.bas.bg

  НАЧАЛО – Състав – Департамент “Геофизика”


  Секция “Земен магнетизъм”

  1. Доц. д-р Мария АврамоваРъководител секция
   За контакт:   тел. 979 3327 E-mail: miki4740@abv.bg   CV
  2. Проф. д-р Диана Йорданова
   За контакт:   тел. 979 3958, E-mail: vanedi@geophys.bas.bg   CV
  3. Доц. д-р Петя Трифонова
   За контакт:   тел. 979 3940 E-mail: petyageo@mail.bg   CV
  4. Доц. д-р Методи МетодиевРъководител на геомагнитна служба
   За контакт:   тел. 979 3940, E-mail: m.i.metodiev@mail.bg   CV
  5. Гл. ас. д-р Деян ЛесигярскиХимик археометрия
   За контакт:   тел. 979 3327, E-mail: dekemvri_14@abv.bg   CV
  6. Д-р Петър Димитров – Археолог
   За контакт:   тел. 979 3327, E-mail: p_d_dimitrov@abv.bg
  7. Даниел Ишлямски – Геофизик
   За контакт:   тел. 979 3379, E-mail: kirilishlyamski@abv.bg
  8. Божурка Георгиева – Геофизик
   За контакт:   тел. 979 3379, E-mail: bojurkageorgieva97@abv.bg
  9. Анелия Николова – Археолог
   За контакт:   тел. 979 3379

  НАЧАЛО – Състав – Департамент “Геофизика”

  Онлайн гео услуги

  Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

  Вашето мнение е важно

  Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

  fillupquestionaire-button-bg