ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Състав

 1. Проф. дфн Даниела (Нели) Йорданова – Ръководител Департамент
  За контакт:   тел. 979 3958, E-mail: vanedi@geophys.bas.bg   CV
 2. проф.,дфн,чл.-кор. Костадин Ганев
  За контакт:   тел. 979 3307, E-mail: kganev@geophys.bas.bg

Секция “Физика на Атмосферата”

 1. Доц. д-р Георги Гаджев – Ръководител секция
  За контакт:   тел. 979 3328, E-mail: ggadjev@geophys.bas.bg
 2. Акад. Георги Милошев
 3. Доц. д-р Нели Громкова
  За контакт:   тел. 979 3323, E-mail: gromkova@geophys.bas.bg
 4. Гл. ас. д-р Владимир Иванов
  За контакт:   тел. 979 3346 E-mail: vivanov@geophys.bas.bg
 5. Гл. ас. д-р Ивелина Георгиева
  За контакт:   тел. 979 3328 E-mail: iivanova@geophys.bas.bg
 6. Пламен Мухтаровспециалист обр. данни
  За контакт:   тел.979 3955, E-mail: pmuhtarov@geophys.bas.bg
 7. Димитър Сираковметеоролог
  За контакт:   тел.979 3306, E-mail: dimiter.syrakov@meteo.bg
 8. Мария Проданова-Бояджиеваметеоролог
  За контакт:   тел.979 3306, E-mail: maria.prodanova@meteo.bg
 9. Ренета Димитрова – метеоролог
  За контакт:   тел.979 3708, E-mail: rdimitrova@geophys.bas.bg
 10. Илия Попстоянов – географ
  За контакт:   тел.979 3346

Секция “Физика на Йоносферата”

 1. Доц. д-р Борислав АндоновРъководител секция
  За контакт:   тел. 979 3337 E-mail: bandondv@geophys.bas.bg
 2. Проф. д-р Наталия Килифарска
  За контакт:   тел. 979 3329, E-mail: nkilifarska@geophys.bas.bg
 3. Гл. ас. д-р Мария Шамати
  За контакт:   тел. 979 3311 E-mail: mchamati@geophys.bas.bg
 4. Маргарита Серафимова-Василева – Физик
  За контакт:   тел. 979 3337, E-mail: mserafimova@geophys.bas.bg
 5. Цветелина ВеличковаФизик
  За контакт:   тел. 979 3339, E-mail: joy_real@abv.bg
 6. Румяна БожиловаФизик
  За контакт:   тел. 979 3339, E-mail: tash@mail.bg
 7. Владимир Михайлов – техник геофизика
  За контакт:   тел. 979 3376

Обсерватория “Плана”

 1. Георги Кръстев – геодезист, отг. обсерватория
  За контакт:   тел. 0882 498216

Секция “Земен Магнетизъм”

 1. Доц. д-р Мария АврамоваРъководител секция
  За контакт:   тел. 979 3327 E-mail: miki4740@abv.bg   CV
 2. Проф. дфн Даниела (Нели) Йорданова
  За контакт:   тел. 979 3958, E-mail: vanedi@geophys.bas.bg   CV
 3. Проф. д-р Диана Йорданова
  За контакт:   тел. 979 3958, E-mail: vanedi@geophys.bas.bg   CV
 4. Доц. д-р Петя ТрифоноваЗам. директор
  За контакт:   тел. 979 3940 E-mail: ptrifonova@geophys.bas.bg   CV
 5. Гл. ас. д-р Петър Петров
  За контакт:   тел. 979 3379 E-mail: petar_petrov76@abv.bg
 6. Гл. ас. д-р Методи Методиевръководител Геомагнитна служба   CV
  За контакт:   тел. 979 3940, E-mail: m.i.metodiev@gmail.com
 7. Гл. ас. д-р Деян Лесигярски
  За контакт:   тел. 979 3327, E-mail: dekemvri_14@abv.bg   CV
 8. д-р Петър Димитров – Археолог (консултант)
  За контакт:   тел. 979 3327, E-mail: p_d_dimitrov@abv.bg
 9. Росица Михайлова – Технически изпълнител
  За контакт:   тел. 979 3379
 10. Божурка Георгиева – Техник геофизика
  За контакт:   тел. 979 3379, E-mail: bojurkageorgieva97@abv.bg
 11. Даниел Ишлямски – Техник геофизика
  За контакт:   тел. 979 3379, E-mail: kirilishlyamski@abv.bg
 12. Виолета Георгиева – Техник геофизика
  За контакт:   тел. 979 3379, E-mail: georgieva.violeta@yahoo.com

ГМО Панагюрище

 1. Васил Радичев
  За контакт:   тел. 0878 60 50 66, E-mail: geomagpag@abv.bg
 2. Олга Тухчиева
  За контакт:   тел. 0878 60 50 66, E-mail: olga_tuh@abv.bg
 3. Светла Петришка
  За контакт:   тел. 0878 60 50 66, E-mail: svetlasavova75@abv.bg
 4. Васил Патърчанов
  За контакт:   тел. 0878 60 50 66

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg

WordPress Video Lightbox Plugin