ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Състав

д.ф.н. проф. чл. кор. Николай Милошев,

Ръководител на департамент “Геофизика”

 

Секция “Земен магнетизъм”


Даниела ЙОРДАНОВА – дфн, проф, ръководител секция


vanedi@geophys.bas.bg


Диана ЙОРДАНОВА – д-р, проф.


vanedi@geophys.bas.bg


Божидар СРЕБРОВ – д-р, доцент


srebrov@geophys.bas.bg


Петя ТРИФОНОВА – д-р, доцент


petyageo@mail.bg


Мария АВРАМОВА – д-р, доцент


miki4740@abv.bg


Петър ПЕТРОВ – асистент


Petar_Petrov76@abv.bg


Валентин ГИГОВ – асистент

 


Методи МЕТОДИЕВ – геофизик


m.i.metodiev@gmail.com


Деян Лесигярски – химик

 


Росица МИХАЙЛОВА – технически персонал

 


Секция “Физика на атмосферата”


Николай МИЛОШЕВ – д.ф.н., чл. кор., и.д. ръководител секция


miloshev@geophys.bas.bg


Георги МИЛОШЕВ – академик


gmiloshev@geophys.bas.bg


Костадин ГАНЕВ – д.ф.н., чл. кор.


kganev@geophys.bas.bg


Нели ГРОМКОВА – д-р, доцент


gromkova@geophys.bas.bg


Георги ГАДЖЕВ – д-р, доцент


ggadjev@geophys.bas.bg


Владимир ИВАНОВ – д-р, главен асистент


vivanov@geophys.bas.bg


Ивелина ИВАНОВА – д-р, асистент


iivanova@geophys.bas.bg


Пламен МУХТАРОВ – специалист


pmuhtarov@geophys.bas.bg


Секция “Йоносфера”


Наталия Килифарска – д-р, проф., ръководител секция


nkilifarska@geophys.bas.bg


Борислав Андонов – д-р, доцент


bandonov@geophys.bas.bg


Мария Стойчева-Шамати – д-р,главен асистент


mchamati@geophys.bas.bg


Цветелина Величкова – физик


 


Румяна Божилова – физик


 


Маргарита Серафимова – физик


mserafimova@geophys.bas.bg

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg