ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Състав

Секция „Земен магнетизъм”


Даниела ЙОРДАНОВА – д-р,  доцент, ръководител секция


vanedi@geophys.bas.bg


Диана ЙОРДАНОВА – д-р,  доцент


vanedi@geophys.bas.bg


Божидар СРЕБРОВ – д-р,  доцент


srebrov@geophys.bas.bg


Петя ТРИФОНОВА – д-р, главен асистент


petyageo@mail.bg


Мария АВРАМОВА – д-р, главен асистент


miki4740@abv.bg


Петър ПЕТРОВ – асистент


Petar_Petrov76@abv.bg


Валентин ГИГОВ – инж., главен асистент

 


Методи МЕТОДИЕВ – докторант


m.i.metodiev@gmail.com


Диляна КОЖУШКОВА – студент

 


Росица МИХАЙЛОВА – технически персонал

 


Антония Мокрева – технически персонал

 


Секция „Физика на атмосферата”


Костадин ГАНЕВ – д.ф.н., професор, ръководител секция


kganev@geophys.bas.bg


Георги МИЛОШЕВ – академик


gmiloshev@geophys.bas.bg


Димитър ЙОРДАНОВ – чл. кор.


kganev@geophys.bas.bg


Николай МИЛОШЕВ – д.ф.н., чл. кор.


miloshev@geophys.bas.bg


Нели ГРОМКОВА – д-р, доцент


gromkova@geophys.bas.bg


Ренета ДИМИТРОВА – д-р, доцент


rdimitrova@geophys.bas.bg


Пламен МУХТАРОВ – д-р, главен асистент


pmuhtarov@geophys.bas.bg


Георги ГАДЖЕВ – асистент


ggadjev@geophys.bas.bg


Ангелина ТОДОРОВА – метеоролог


imdume@gmail.com


Владимир ИВАНОВ – метеоролог


vivanov@geophys.bas.bg


Ивелина ИВАНОВА – докторант


iivanova@geophys.bas.bg


Петя КАЛЕЙНА – докторант


pkaleyna@geophys.bas.bg


Секция „Йоносфера”


Тодоринка Панчева – д.ф.н, професор, ръководител секция


dpancheva@geophys.bas.bg


Петко Неновски – д.ф.н., професор


pnenovski@geophys.bas.bg


Наталия Килифарска – д-р, доцент


nkilifarska@geophys.bas.bg


Борислав Андонов – д-р, доцент


bandonov@geophys.bas.bg


Мария Стойчева-Шамати – главен асистент


mchamati@geophys.bas.bg


Маргарита Серафимова – физик


mserafimova@geophys.bas.bg

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg