image


Димитър Сираков


Проф., д.ф.н, д-р


Димитър Сираков е д-р по Спектрална теория на турбулентноста и д.ф.н по Съветващи системи за операциите по защита от градушките. Като доцент в Софийския университет е преподавал Синоптична метеорология и Числена Прогноза на Времето. Понастоящем е професор в Националния Институт по Метеорология и Хидрология и в Националния институт по Геофизика, Геодезия и География към БАН. Научните му области са Атмосферна Турбулентност, Моделиране на ПГС и на Атмосферното Замърсяване. Участва в множество национални и международни научни проекти и е автор на над 200 статии, публикувани в национални и международни списания и трудове на конференции.

Е-mail: dimiter.syrakov@meteo.bg

Телефон: 02 / 979 3306

Web: https://www.scopus.com/authid/detail.u ri?origin=AuthorProfile&authorId=66 03669051&zone=