image


Мария Проданова


Магистър по физика


Мария Проданова завършва Софийския университет и е магистър по физика. Работила е като научен сътрудник в департамета по атмосферна физика и екология на Националния институт по метеорология и хидрология. Понастоящем е асистент в Националния Институт по Метеорология и Хидрология и в Института по Геофизика, Геодезия и География към Българската академия на науките. Основният й научен интерес е в областта на численото прогнозиране на времето и моделирането на замърсяването на въздуха. Участва в много национални и международни изследователски проекти и е автор на повече от 100 статии, публикувани в национални и международни списания и конференции.

Е-mail: maria.prodanova@meteo.bg

Телефон: 02 / 979 3306

Web: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?o rigin=AuthorProfile&authorId=660270600 6&zone=