image

Мария Шамати


Главен асистент, Доктор


Мария Шамати е изследовател в департамент „Геофизика“ на Националния институт по геофизика, геодезия и география, БАН.

Тя има опит върху наблюдението на вариациите на геомагнитното поле, анализа и интерпретацията на данни за различни геофизични полета във връзка с изследванията й, които са насочени към взаимодействията в системата литосфера- атмосфера-йоносфера, ултранискочестотни процеси в магнитосферата и йоносферата.

Е-mail: mchamati@geophys.bas.bg

Телефон: 02 / 979 3311